10 Comments

 1. 8

  حبیب اله مستوفی

  فکرت به رزو ده ست وه ش برای عه زیزی هه میشه پر جه هه ست ، کاک عارفی قادریان
  به راسی به ره و باسیو ه دریژ و په ر ده ره تانیتان که رده نو یانی پی وه ره بیه ی به لام جیاوازی چینه کان . ئه من پاسه مه زانو ئارو ئی دوه با بواچم ئه داو بابه و زاوروکیشان ته نیا پی وه ره مه زیوان یانی پسه و یه کتری نه فه سی مه کیشان ، موه رانیو ، مه وسان (پسه و یوی زیندینی ) به لام جه دوی دونیای جیا وازینه زیند ه گی مه که ران . پردی به ینو ئی دوه یه جه زو وه ده س شان که رده ن به میریای یاری ده رو ئی ویران که رده یه (تکنولژی) بیه ن . نمه زانو بواچو ئه وه بینای ئی پردانه مه حاله ن ؟ به لام هه رچی هه ن فره سه خته ن .
  ئه منو جه نابت مواچم با نزیکی نزیک ته ری بانیوه تا خاس ته ر ده ورو به ریمان (ولات )ی پاریزنمی به لام ئارو دووری نزیکی بینی وه و نزیکی دوور.

  پاسخ دادن
 2. 7

  ناشناس

  هورامی اگر لهجه یا گویش هم باشد بازهم ما به آن می گوییم زبان هورامی (زوانی هورامی) .

  پاسخ دادن
 3. 6

  هورامي جه تاران

  ممنون جه استاد عارف قادریانی، هر چند من وقتم که مه ن اما مطالبو ایشان مه وانو، چون حتما پیامیوشا هه ن! فقط اینه بزانه غیرتو جنابیت کاملا حس که رو، اما هر پاسه فرماوات دسما بی دسه لاته ن!

  پاسخ دادن
 4. 5

  پاوه

  باسپاس از مطلب زیبایتان که حقیقتا خواندنی بوداستاد بزرگوار…….وامابعد…..۱هورامی نه گویش که زبانی مستقل بادستورزبان وگرامرمختص به خوداست ترجمه اشعار مولوی پیرخضرشاهوی خانگا وملامصطفی بیسارانی به کردی سورانی توسط پیرمردوترجمه کتاب مقدس یارسان ازهورامی به کردی وترجمه فراوان اثارکردی به هورامی اثبات کننده این موضوع است که زبان هورامی یک زبان مستقل است واین موضوع ثابت میکند که درهیچ جای جهان زبان یک مردم رابرای آن مردم ترجمه نمیکنند!!!!!۲ جوانان باید بالحاظ کردن فرهنگ بومی در زندگیشان وافتخارکردن به آن درصدد فتح قله های علم ودانش باشند واز تکنولوژی وایده های نوین ونوهراسی نداشته باشند ودرکل درخدمت بشریت باشند که به باوربنده مطلب شمااین مسئله رامدنظرداشت ودرواقع یک نثراموزشی باارزش به زبان هورامی بود۳نثر..نثر…نثر… تنها پیش برنده زبان وادبیات هورامی است …استاد عزیز امیدوارم دراینده مطالب ومقالات متنوعی ازشما ببینیم وبخوانیم پیروز باشید

  پاسخ دادن
 5. 4

  ئیبراهیم شه‌مس

  ئۆستاد قادریان ده‌ست وه‌ش و خامه‌ت پایدار .
  جه‌نابت مامۆساو ئێمه‌نی ئیشه‌ڵڵا ئیسه‌ولای ئه‌وه‌جه‌ش پانه‌یه‌ نه‌بۆ دلێ په‌رانتێزیه‌نه‌ ئینه‌ بنویسیۆ (زبان، لهجه، گویش؟) چوون ئیسه‌ ئێتر مشیۆ گردما پی قه‌ناعه‌ته‌ یاوایبیمێ که‌ هه‌ورامی زوانه‌ن .
  سپاس په‌ی بابه‌ته‌ وه‌شه‌که‌یت .

  پاسخ دادن
  1. 4.1

   هه‌ناسه‌

   کاک ئیبراهیمی شه‌مس،ئینه‌ که‌ هه‌ورامی زوان بۆ یا له‌هجه‌ نیازش به‌ نه‌زه‌ررو کارشناسان هه‌نه‌،کارشناسێ زوان زانێ و زوان وانێ، ئینه‌یچه‌ نه‌ کاروو کاک عارفیه‌ن نه‌ جه‌نابیت نه‌ ئه‌من!با تۆزێوه‌ مه‌نتیقی بدیه‌یمێ مه‌سه‌لێ زوانیه‌ره‌،ئێمه‌ی هه‌ورامی زوان جاره‌ی ئه‌وه‌ڵ وێره‌گه‌مانه‌ن جه‌ کوڵ بارێوه‌نه‌،هه‌ر جه‌ باری فه‌رهه‌نگیوه‌ گێره‌ تا سیاسی و ….گرته‌و چند کۆڕان به‌ زوانی هه‌ورامی و وه‌نه‌و چند داستانان ئادیچ به‌ نویسێوه‌ سه‌راپا غه‌ڵه‌ت و وه‌ش که‌رده‌و ئه‌نجومه‌نێوه‌ یا چند ئه‌نجومه‌نان نمه‌تاوۆ چی کرچ و کاڵیه‌ به‌رمان به‌ورۆ.کاری فره‌ش گه‌ره‌که‌ن.ئه‌گه‌ر ئارۆ کوڵوو قوه‌تیمان بده‌یمێنه‌ ئینه‌یه‌ که‌ هه‌ورامی زوانه‌ن یا له‌هجه‌، وێمان خڵافنان و خدێمان ده‌ینه‌نه‌ یانه‌ قۆلانی.مه‌شیۆ به‌ هه‌ورامی فره‌ بوانمێ و بنویسمێ و کارش سه‌رۆ که‌رم،وه‌خته‌ی قسێوه‌ما بیه‌ په‌ی که‌رده‌ی ئا وه‌خته‌ هه‌رمانه‌کێ بسپارم ئانیشانه‌ نا چه‌نه‌ش مه‌زانان،قسێ ئادیشان چوون به‌ سه‌نه‌ده‌ن خاسته‌ری یاگێ مه‌گنۆ تا ئی سه‌رروکۆ و سه‌ره‌وچێره‌ که‌رده‌و ئێمه‌ و سه‌ره‌یچما قننه‌و مانێوه‌ به‌رمه‌شۆ و پسه‌و خلۆرتێوه‌ لێ دایرێوه‌نه‌ ده‌وروو وێمانه‌ره‌ مه‌خولیه‌یمه‌ی.
   ئومێدواره‌نان پێسه‌ نه‌زانی ئه‌من جه‌ زوانی سۆرانی دفاعه‌ مه‌که‌روو نا زوانی سۆرانیچ هێشتا ڕه‌یوه‌ فرێش نا وه‌ره‌نه‌ وه‌لێم خودا حه‌قه‌ن ئادێ کاری خاسته‌رشان که‌رده‌ن،ئیتر پچی و چه‌نیه‌که‌ش کوڵێما مه‌زانم!
   هه‌ر وه‌خت هه‌ورامی زوانێ،وه‌نه‌و نویسه‌یشا به‌ زوانی هه‌ورامی جه‌ وه‌نه‌یو نویسه‌یشان به‌ زوانی فارسی و سۆرانی خاسته‌ر بی و چێوێ فرێشا به‌ هه‌ورامی نویسێ خه‌ڵکی ئه‌وه‌جه‌ش بگنۆ وه‌نه‌شان،ئا وه‌خته‌نه‌ فت که‌ری سه‌بیله‌ره‌ هه‌ورامی زوانێوه‌ن مه‌لایه‌کێ ئاسمانیچ نمه‌تاوان حاشاش چه‌نه‌ که‌ران.
   برا گیان زوان وه‌ختێوه‌ زوانه‌ن په‌نه‌ش بنویسیۆ و بوانیۆ ئیتر کارم نیه‌ن سه‌روو ئانه‌یوه‌ ئی زوانه‌ چنده‌ کۆنه‌ن و کام کۆزه‌ڵێ بیزیه‌ینۆ یا کام قه‌واڵه‌ کۆنه‌ بیزیانۆ به‌ زوانی هه‌ورامی بییه‌ن ئانه‌ با کارشناسه‌کێ دماو زینده‌ بیه‌و زوانه‌که‌ی ئی قه‌واڵه‌ کۆنانه‌ هوربڕووشنانه‌ی و قسێش سه‌ر که‌ران.

   پاسخ دادن
   1. 4.1.1

    ئیبراهیم شه‌مس

    هه‌ناسه‌ی ئازیز فه‌رمایێشه‌کێت مه‌تینێنێ و منیچ ئینانێ چنی بڕێو چا فه‌رمایێشاته‌ . ئانه‌ که‌ جه‌نابیچت ماچی زاون ، ئانه‌ وه‌سێن و پاسه‌ دیاره‌ن فرێما پا قه‌ناعه‌تیه‌ یاواینمێ . منیچ قه‌بووڵمه‌ن که‌ فره‌ما مه‌نه‌ن . سپاس

    پاسخ دادن
 6. 3

  جوان

  مشتاقم بخوانم
  اگر محبت کنند استاد ترجمه کنند به فارسی هم

  پاسخ دادن
 7. 2

  هه‌ناسه‌

  ئی چند ساڵه‌ فره‌ چێوێم وه‌نێنه‌ی به‌ زوانی هه‌ورامی نویسیه‌ینێ،هه‌ر کام په‌ی وێشان تام و بۆیوه‌شان بییه‌ن،وه‌لێم ئی نویسیا تام و بۆیوه‌ ته‌ریش بێ و په‌یامێوه‌ ته‌ریش په‌نه‌ بێ.
  هه‌ورامیێوه‌ فره‌ ڕێک و پێک و درووس و هه‌مانێوه‌ جه‌ لۆغه‌ته‌ وه‌شان،ئیتر په‌یامه‌که‌ش یاگێ وێش هه‌نه‌ش. کاک عارف گیان ده‌س و قه‌ڵه‌مت هه‌میشه‌ وه‌ش و هه‌ر پاسه‌ ڕه‌نگین بۆ.ڕاس ماچی دنیاو نه‌سڵوو ئێمه‌ گولالێ بێ وه‌لێم یادتۆ نه‌شۆ ئا دنیا گولالێ کوڕێ پسه‌و تۆش یاونه‌ینێ په‌نه‌،کۆڕێ فره‌ خاسێ و گه‌ورێش په‌روه‌ردێ که‌ردێنێ به‌ هه‌ر کام چا کوڕانه‌ مشیۆ بواچی “ئه‌دا بنیشۆره‌ بینۆت”.

  پاسخ دادن
 8. 1

  ناشناس

  سلام خدمت استاد گرانقدر جناب آقای قادریان
  از خواندن نوشته پربار و زیبایتان بسیار لذت بردم و یاد روزهایی افتادم که به عنوان دانش آموز از محضرتان کسب فیض مینمودم،اما افسوس که آن زمان سرخوش از نوجوانی و بازیگوشی،چندان که باید وشاید قدردانتان نبودم
  معلم عزیزم،دستتان را میبوسم و از خدای بزرگ برایتان سلامتی خواستارم
  عمرتان با عزت
  سایه تان مستدام

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.