10 Comments

 1. 8

  حبیب اله مستوفی

  فکرت به رزو ده ست وه ش برای عه زیزی هه میشه پر جه هه ست ، کاک عارفی قادریان
  به راسی به ره و باسیو ه دریژ و په ر ده ره تانیتان که رده نو یانی پی وه ره بیه ی به لام جیاوازی چینه کان . ئه من پاسه مه زانو ئارو ئی دوه با بواچم ئه داو بابه و زاوروکیشان ته نیا پی وه ره مه زیوان یانی پسه و یه کتری نه فه سی مه کیشان ، موه رانیو ، مه وسان (پسه و یوی زیندینی ) به لام جه دوی دونیای جیا وازینه زیند ه گی مه که ران . پردی به ینو ئی دوه یه جه زو وه ده س شان که رده ن به میریای یاری ده رو ئی ویران که رده یه (تکنولژی) بیه ن . نمه زانو بواچو ئه وه بینای ئی پردانه مه حاله ن ؟ به لام هه رچی هه ن فره سه خته ن .
  ئه منو جه نابت مواچم با نزیکی نزیک ته ری بانیوه تا خاس ته ر ده ورو به ریمان (ولات )ی پاریزنمی به لام ئارو دووری نزیکی بینی وه و نزیکی دوور.

  پاسخ دادن
 2. 7

  ناشناس

  هورامی اگر لهجه یا گویش هم باشد بازهم ما به آن می گوییم زبان هورامی (زوانی هورامی) .

  پاسخ دادن
 3. 6

  هورامي جه تاران

  ممنون جه استاد عارف قادرياني، هر چند من وقتم كه مه ن اما مطالبو ايشان مه وانو، چون حتما پياميوشا هه ن! فقط اينه بزانه غيرتو جنابيت كاملا حس كه رو، اما هر پاسه فرماوات دسما بي دسه لاته ن!

  پاسخ دادن
 4. 5

  پاوه

  باسپاس از مطلب زیبایتان که حقیقتا خواندنی بوداستاد بزرگوار…….وامابعد…..1هورامی نه گویش که زبانی مستقل بادستورزبان وگرامرمختص به خوداست ترجمه اشعار مولوی پیرخضرشاهوی خانگا وملامصطفی بیسارانی به کردی سورانی توسط پیرمردوترجمه کتاب مقدس یارسان ازهورامی به کردی وترجمه فراوان اثارکردی به هورامی اثبات کننده این موضوع است که زبان هورامی یک زبان مستقل است واین موضوع ثابت میکند که درهیچ جای جهان زبان یک مردم رابرای آن مردم ترجمه نمیکنند!!!!!2 جوانان باید بالحاظ کردن فرهنگ بومی در زندگیشان وافتخارکردن به آن درصدد فتح قله های علم ودانش باشند واز تکنولوژی وایده های نوین ونوهراسی نداشته باشند ودرکل درخدمت بشریت باشند که به باوربنده مطلب شمااین مسئله رامدنظرداشت ودرواقع یک نثراموزشی باارزش به زبان هورامی بود3نثر..نثر…نثر… تنها پیش برنده زبان وادبیات هورامی است …استاد عزیز امیدوارم دراینده مطالب ومقالات متنوعی ازشما ببینیم وبخوانیم پیروز باشید

  پاسخ دادن
 5. 4

  ئیبراهیم شه‌مس

  ئۆستاد قادریان ده‌ست وه‌ش و خامه‌ت پایدار .
  جه‌نابت مامۆساو ئێمه‌نی ئیشه‌ڵڵا ئیسه‌ولای ئه‌وه‌جه‌ش پانه‌یه‌ نه‌بۆ دلێ په‌رانتێزیه‌نه‌ ئینه‌ بنویسیۆ (زبان، لهجه، گویش؟) چوون ئیسه‌ ئێتر مشیۆ گردما پی قه‌ناعه‌ته‌ یاوایبیمێ که‌ هه‌ورامی زوانه‌ن .
  سپاس په‌ی بابه‌ته‌ وه‌شه‌که‌یت .

  پاسخ دادن
  1. 4.1

   هه‌ناسه‌

   كاك ئیبراهیمی شه‌مس،ئینه‌ كه‌ هه‌ورامی زوان بۆ یا له‌هجه‌ نیازش به‌ نه‌زه‌ررو كارشناسان هه‌نه‌،كارشناسێ زوان زانێ و زوان وانێ، ئینه‌یچه‌ نه‌ كاروو كاك عارفیه‌ن نه‌ جه‌نابیت نه‌ ئه‌من!با تۆزێوه‌ مه‌نتیقی بدیه‌یمێ مه‌سه‌لێ زوانیه‌ره‌،ئێمه‌ی هه‌ورامی زوان جاره‌ی ئه‌وه‌ڵ وێره‌گه‌مانه‌ن جه‌ كوڵ بارێوه‌نه‌،هه‌ر جه‌ باری فه‌رهه‌نگیوه‌ گێره‌ تا سیاسی و ….گرته‌و چند كۆڕان به‌ زوانی هه‌ورامی و وه‌نه‌و چند داستانان ئادیچ به‌ نویسێوه‌ سه‌راپا غه‌ڵه‌ت و وه‌ش كه‌رده‌و ئه‌نجومه‌نێوه‌ یا چند ئه‌نجومه‌نان نمه‌تاوۆ چی كرچ و كاڵیه‌ به‌رمان به‌ورۆ.كاری فره‌ش گه‌ره‌كه‌ن.ئه‌گه‌ر ئارۆ كوڵوو قوه‌تیمان بده‌یمێنه‌ ئینه‌یه‌ كه‌ هه‌ورامی زوانه‌ن یا له‌هجه‌، وێمان خڵافنان و خدێمان ده‌ینه‌نه‌ یانه‌ قۆلانی.مه‌شیۆ به‌ هه‌ورامی فره‌ بوانمێ و بنویسمێ و كارش سه‌رۆ كه‌رم،وه‌خته‌ی قسێوه‌ما بیه‌ په‌ی كه‌رده‌ی ئا وه‌خته‌ هه‌رمانه‌كێ بسپارم ئانیشانه‌ نا چه‌نه‌ش مه‌زانان،قسێ ئادیشان چوون به‌ سه‌نه‌ده‌ن خاسته‌ری یاگێ مه‌گنۆ تا ئی سه‌رروكۆ و سه‌ره‌وچێره‌ كه‌رده‌و ئێمه‌ و سه‌ره‌یچما قننه‌و مانێوه‌ به‌رمه‌شۆ و پسه‌و خلۆرتێوه‌ لێ دایرێوه‌نه‌ ده‌وروو وێمانه‌ره‌ مه‌خولیه‌یمه‌ی.
   ئومێدواره‌نان پێسه‌ نه‌زانی ئه‌من جه‌ زوانی سۆرانی دفاعه‌ مه‌كه‌روو نا زوانی سۆرانیچ هێشتا ڕه‌یوه‌ فرێش نا وه‌ره‌نه‌ وه‌لێم خودا حه‌قه‌ن ئادێ كاری خاسته‌رشان كه‌رده‌ن،ئیتر پچی و چه‌نیه‌كه‌ش كوڵێما مه‌زانم!
   هه‌ر وه‌خت هه‌ورامی زوانێ،وه‌نه‌و نویسه‌یشا به‌ زوانی هه‌ورامی جه‌ وه‌نه‌یو نویسه‌یشان به‌ زوانی فارسی و سۆرانی خاسته‌ر بی و چێوێ فرێشا به‌ هه‌ورامی نویسێ خه‌ڵكی ئه‌وه‌جه‌ش بگنۆ وه‌نه‌شان،ئا وه‌خته‌نه‌ فت كه‌ری سه‌بیله‌ره‌ هه‌ورامی زوانێوه‌ن مه‌لایه‌كێ ئاسمانیچ نمه‌تاوان حاشاش چه‌نه‌ كه‌ران.
   برا گیان زوان وه‌ختێوه‌ زوانه‌ن په‌نه‌ش بنویسیۆ و بوانیۆ ئیتر كارم نیه‌ن سه‌روو ئانه‌یوه‌ ئی زوانه‌ چنده‌ كۆنه‌ن و كام كۆزه‌ڵێ بیزیه‌ینۆ یا كام قه‌واڵه‌ كۆنه‌ بیزیانۆ به‌ زوانی هه‌ورامی بییه‌ن ئانه‌ با كارشناسه‌كێ دماو زینده‌ بیه‌و زوانه‌كه‌ی ئی قه‌واڵه‌ كۆنانه‌ هوربڕووشنانه‌ی و قسێش سه‌ر كه‌ران.

   پاسخ دادن
   1. 4.1.1

    ئیبراهیم شه‌مس

    هه‌ناسه‌ی ئازیز فه‌رمایێشه‌کێت مه‌تینێنێ و منیچ ئینانێ چنی بڕێو چا فه‌رمایێشاته‌ . ئانه‌ که‌ جه‌نابیچت ماچی زاون ، ئانه‌ وه‌سێن و پاسه‌ دیاره‌ن فرێما پا قه‌ناعه‌تیه‌ یاواینمێ . منیچ قه‌بووڵمه‌ن که‌ فره‌ما مه‌نه‌ن . سپاس

    پاسخ دادن
 6. 3

  جوان

  مشتاقم بخوانم
  اگر محبت کنند استاد ترجمه کنند به فارسی هم

  پاسخ دادن
 7. 2

  هه‌ناسه‌

  ئی چند ساڵه‌ فره‌ چێوێم وه‌نێنه‌ی به‌ زوانی هه‌ورامی نویسیه‌ینێ،هه‌ر كام په‌ی وێشان تام و بۆیوه‌شان بییه‌ن،وه‌لێم ئی نویسیا تام و بۆیوه‌ ته‌ریش بێ و په‌یامێوه‌ ته‌ریش په‌نه‌ بێ.
  هه‌ورامیێوه‌ فره‌ ڕێك و پێك و درووس و هه‌مانێوه‌ جه‌ لۆغه‌ته‌ وه‌شان،ئیتر په‌یامه‌كه‌ش یاگێ وێش هه‌نه‌ش. كاك عارف گیان ده‌س و قه‌ڵه‌مت هه‌میشه‌ وه‌ش و هه‌ر پاسه‌ ڕه‌نگین بۆ.ڕاس ماچی دنیاو نه‌سڵوو ئێمه‌ گولالێ بێ وه‌لێم یادتۆ نه‌شۆ ئا دنیا گولالێ كوڕێ پسه‌و تۆش یاونه‌ینێ په‌نه‌،كۆڕێ فره‌ خاسێ و گه‌ورێش په‌روه‌ردێ كه‌ردێنێ به‌ هه‌ر كام چا كوڕانه‌ مشیۆ بواچی “ئه‌دا بنیشۆره‌ بینۆت”.

  پاسخ دادن
 8. 1

  ناشناس

  سلام خدمت استاد گرانقدر جناب آقای قادریان
  از خواندن نوشته پربار و زیبایتان بسیار لذت بردم و یاد روزهایی افتادم که به عنوان دانش آموز از محضرتان کسب فیض مینمودم،اما افسوس که آن زمان سرخوش از نوجوانی و بازیگوشی،چندان که باید وشاید قدردانتان نبودم
  معلم عزیزم،دستتان را میبوسم و از خدای بزرگ برایتان سلامتی خواستارم
  عمرتان با عزت
  سایه تان مستدام

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.