2 Comments

 1. 2

  تعاونی صنایع دستی

  معاون صنایع دستی به عنوان یک کرد اصیل به سهم خودم از شما وپرسنل خدوم شما نهایت قدر دانی وتشکر داریم واقعیت مطر ح نمودید ولی در گذشته که صنایع دستی ما مریض شد باز گو نمی شد وبنده قول خواهم دادرشته های دیگر همین سرنوشت دارند انشا با تلاش شما وآن اداره انگیز و سوق به طرف کلیه رشته ها صنایع دستی به طور واقعی بوجود آید به امید آنرا روز وگله مندی وتشکری از صدا وسیما استان دارم چون تا به امروز پای صبحت صنتعگر که گزارش تهیه وچه مشکلی دارند گزارش ندیدم وحداقل به سعمع مسولین استان برسد وکمکی باشد جهت خدمت به افزایش اعتبارات هم کنون در شهرما فقط رشته گیوه بافی فعال است که استفاده ازآن هم فصل خود را دارد

  پاسخ دادن
 2. 1

  استادکار جولایی

  به عنوان یک صنتعگر نساجی که سالها چشم وکمرم فدای این صنعت نمودم هم صنعتم فراموش شد وهم خودم که. مورد تایید معاونت صنایع دستی هم هست وکشور چین بالا تر ین ضربه به این صنعت زده وادغام این اداره که باعث خروج کار تولیدی شد مگر بار دیگر کار تولید شروع ودولت از صنتعگران اکثر ما دستمان در حال خارج از دینا است حمایت نماید وتشکر از خانم حیدری چون صاحب تجربه عملی است وپرسنل با تجربه وگمنام باقی مانده ونسل جوان انگیز دیگر به این صنعت ندارد چون با مشکل بازار یابی روبرو هستند ونمایشگاها هم مسکن موقت است نه این صنعت بلکه کل صنعت جولایی موج بافی اهرامی بافی و،،،،،،،وانشا ا روزی شاهد رونق این صنعت واقعی صنایع دستی باشیم چرا صنتعگر هنر خودرا از ذهن خود کمک گرفت وآنرا روی بافت پیدا ونه گذاریم هنر با خود به خاک بریم واستادکار ان همکار سلامت باشی در هرجایی که هستی

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.