2 Comments

 1. 2

  کوله برنیازمنده

  خواستی از فرماندار محترم دارم با توجه احترام خاصی برای ایشان دارم وشورا شهر ترا به خدا زمان ارزشمند است به فکر باز شدن مرز باشید مانند حاج آقا قادری که فکر وتلاش اش رونق در باز شدن مرز است وهنوز هم در تلاش است سپاس حاجی ماموستا بژی

  پاسخ دادن
 2. 1

  غرفه دار

  جای سپاس دارد از آقای شفیعی که با تذکرات به حق از صنایع دستی واقعی هر چه که آن رفتار با ایشان گردید باعث دلسردی اکثر ما در افتتاح نمایشگاه شد وآیا این رفتار مناسب بود وانشاا مدیر سایت دیدگاه خود را در گزارش مطر ح می نموده وبیشر صنایع دستی مربوط هورامان مریوان می با شد ویا پارچه بافت صنعت
  و…….می شود بگوید کار دست است و انتظار هم نمی رود تعداد افراد در افتتاحیه بیشتر از این باشد ولی بازهم دست وشه

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.