یک نظر

  1. 1

    امیر حاتمی

    باسلام به همه ی هنر مندان وهنر دوسنان عزیز شهرمان ومنطقه.بیایید چهر ه زیبای هنر شهرمان راکه درمنطقه وایران اسلامی.که مانندی ندارد وهنر مندانش همیشه مورد تحسین وستایش هنرمندان ایران بوده اند را باعشق وغرور ایرانییمان بنگریم وببالیم به این پیشینه پر از گوهر وافتخار وبا شنیدن نام هورامان وشهرمان وجودمان را سرشار از احساس ولطافت وعزت کنیم ودر پایان از مسولین محترم وهنر دوست خصوصا جناب دکتر محمودی کما ل تشکر وقدر دانی نماییم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.