2 Comments

  1. 1

    سرده

    آفرین بر شما
    شمایی که به بند کشاندن پرنده ای زیبا را پایان بخشیدی و به او پرواز در طبیعت را هدیه نمودی

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.