به گزارش خبرنگار سلام پاوه: علی محمد میری هدف از اجرای این طرح را برقراری توازن بین اندام های هوایی و زیرزمینی درخت، زیباسازی منظر شهری، حذف شاخه‌های بیمار و سرشاخه‌های خشک، ایجاد دید مناسب ترافیکی برای رانندگان در خیابان اصلی و تقاطع، ایجاد رضایت‌مندی برای شهروندان به ویژه کسبه و و پیشگیری از تخریب فضای سبز و هرس های خودسرانه عنوان کرد و گفت: انجام عملیات هرس، سبب افزایش طول عمر درختان، نیاز آب کم و حجم سبزینگی متناسب با نوع و سن درختان می‌شود.

وی با بیان اینکه هرس هر درخت در فضای سبز شهری بستگی به نوع گونه گیاهی ، سن درخت ، موقعیت و استقرار مکانی درخت دارد، افزود: هرس شاخه های درختان هرساله با هدف رفع خطر شاخه های خشک ، حذف شاخه های بیمار و همچنین آراستگی درختان انجام می شود و هرس پرچین های معابر و رفیوژهای سطح شهر به صورت مستمر و مداوم به منظور ایجاد هارمونی و یکنواختی بیشتر در سطح فضای سبز شهری انجام می گیرد .

علی محمد میری ، از جمله مزایای هرس درختان سطح شهر به حذف شاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده و مریض و شکسته جهت حفظ و تامین سلامت گیاه، رشد یکنواخت و یکدست ، ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخساره و خلوت کردن نقاط شلوغ و متراکم آن، ایجاد شکل ویژه در شاخساره گیاه که در شکل سازی گیاهان جهت تزئین باغ و باغچه از اهمیت خاصی برخوردار است، اشاره کرد.

میری تعادل بین شاخساره و ریشه ، جوان ساختن درختان مسن از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید، جهت بالا بردن قدرت باردهی آن، محدود کردن رشد و کوتاه ساختن گیاه برای تسهیل عملیاتی مانند سمپاشی و دلایل تزئینی، را از دیگر مزایای هرس درختان شهر برشمرد.