یک نظر

  1. 1

    نیما خورشیدی زاد

    من راه پیمای رادوست دارد من خودم در ترقه بازی نکردم چون ممکن است اتفاقی بیو فته من درکنار اب فشار گوش سخن رانی را گوش کردم من خیلی ترسید بودم چون ممکن بود یک ترقه راجلوی پا ی من بندازن چون بچه ها ترقه بازی می کردن . خدا حافظ

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.