2 Comments

 1. 2

  دوست مردم

  سلام به شما دوستی که خودت را به تنهایی بنام مردم پنداشته ای و این اولین غلط فکری شما ست که تو فردی نه جمع .دومین اشتباهت،عدم دقت درخواندن وفهمیدن مقصود نویسنده بیانیه است اگر درعنفوان کودکی به مکتب رفته ای درسهایت راخوب نخوانده ای مرورشان کن وتامل کن،که خواندن با درست خواندن وفهمیدن با درست فهمیدن تفاوت دارد.چرا دوست داری بازبان تئوری توطئه وبا کوله باری از برچسپ از ایجاد مشکل بگویی ،غافل ازینکه خویشتن رادریابی وازابزارشدن بگریزی.

  پاسخ دادن
 2. 1

  مردم

  برادر بزرگوار لازم است به عرض شما برسانم شما در شرایطی نیستید که برای مردم تعیین تکیلف بکنید چون مردم خود آگاه به اوضاع هستند و می توانند سرنوشت منطقه را به فرد مورد انتخاب خودشان بسپارند . این اقدام شما با هر نیت و هدفی باشد مهم نیست چون همه ی مردم برداشت های مختلفی از این اقدام شما خواهند داشت و برای منطقه مشکلاتی بوجودمی آید که منشا اصلی آن دامن شما را خواهد گرفت که امیدواریم در این مورد تجدید نطر بفرمایید و مردم را به حال خود بگذارید که خودشان انتخاب کنند وشما فضا را عوض نکنید . لازم است این مورد را به شما یادآوری کنم شما وقتی که مورد تایید نطام ودولت نیستید با توجه به همدلی مردم ونظام فکر نکنم که مردم هم شما را تایید کنند.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.