یک نظر

  1. 1

    دل واپس

    ازدوستان عزیز خواهشمندم بروید مقدار کار نجام شده در گاز رسانی به باینگان را متراژ کنید با این روش تقریبا دو ماه است عملیات شروع شده و شاید چهارصد متر کار صورت گرفته است. فاصله بانه وره تا باینگان هفت کیلومتر باشد آیا وعده نماینده محترم در نمازج جمعه باینگان مبنی بر روشن شدن مشعل در فصل پاییز آیند ه محقق می گردد.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.