4 Comments

 1. 4

  ناشناس

  شهر
  گزارش متاثر کننده ای بود .وای برما که انسانیم وفقط درفکر خودمان اگر هرکدام ازمامیدانستیم که توشه آخرت را جمع کردن چقدر راحت است وهرنفر به فکر یک تهیدست هم دنیا زیباتر میشد هم آخرتمون

  پاسخ دادن
 2. 3

  آریایی

  باران باش و ببار و مپرس کاسه های خالی از آن کیست

  پاسخ دادن
 3. 2

  اخگر

  ” همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن
  همه سال حج نمودن سفر حجاز کردن
  ز مدینه تا به کعبه سر و پابرهنه رفتن
  ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن
  شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن
  به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر ندارد
  که به روی نا امیدی در بسته باز کردن “

  پاسخ دادن
 4. 1

  بازاری

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : «کسی که گرسنه ای را در روزگار قحطی سیر کند، خدا او را در قیامت از دری از درها به بهشت وارد می کند که هیچ شخص دیگری از آن وارد نمی شود، جز کسی که عملی همانند عمل او انجام داده باشد»

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.