3 Comments

 1. 2

  P

  به کوچه هورامان دهم هم سر بزنید تا همه ببینند تو شهر زندگی نمیکنیم،تو روستاییم

  پاسخ دادن
 2. 1

  مطلع

  اعضای محترم شورا در خواب زمستانی هستندخیابان بغل دست خودشان سه ماه است که توسط بنیاد مسکن ویران ومسدود شده وباعث بروز مشکلات عدیده ترافیکی وتصادفات وخطرات جدی حتی برای عابرین پیاده که جایی برای رفت وامد انها وجو د ندارد شده است راستی انها دارند چه میکنند مگر نماینده این ملت نیستند چرا یقه ان پیمانکار متخلف را نمیگیرنداو که پنج نفر کار گر رابه ان کار گمارده مگر در این شهر کمبود کارگر است ولی چون کسی نیست که حق الناس رااز او طلب کند او هم به کیف خود کار میکند واحساس مسئولیتی ندارد اینجا مرکز شهر است چنین است وای به حال کوچه زمین شهری خدا به داد این مردم برسد وحق مارا از این شورای خفته بگیرد….

  پاسخ دادن
  1. 1.1

   ناشناس

   در جواب آقای بی مطلع اتفاقا این شورا از همه شوراهای قبلی فعالتر و پرکارتر و سالمتر است آقایا خانم مطلع

   پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.