2 Comments

 1. 2

  شهروند

  ما کاری به افت فشار نداریم این تنها وظیفه اداره گاز هست به این مسائل رسیدگی کنه شما باید کمبود هارا پیش بینی کنید وعلاج واقعه را قبل از وقوع بکنید وگرنه قبض صادر کردن با یک نفر نیرو انجام میگیره دیگه نیازی به این همه تشکیلات و کارمند نداره .لطفا”اداراتی که دربازرسی به این امور مسئول هستن با جدیت برخورد کنن مانند قسمت بازرسی اداره صنعت ومعدن وتجارت چطور یک نانوایی رو که یک ساعت زودتر نانوایشو تعطیل مکنه جریمه میشه اما گاز برق وآب مردم از ندانمکاری و کمکاری شرکتهای مذکور قطع میشه کسی نیست برخورد قانونی بکنه برابر قانون هر اداره یا نهاد ویا شرکتی چه دولتی چه خصوصی بامردم هرگونه معامله یا گردش مالی داشته باشن بازرسی اداره صنعت و معدن وتجارت باید بر چگونگی ارائه خدمات مربوطه نظارت بکنه چند بار جریمه بشن دیگه خدمات رسانیشون به مردم بهتر خواهد شد .اداره برق یاگاز کسی برق یاگاز را حتی به صورت غیر عمد قطع کنه حتما” جریمه میلیونی میکنن. پس شماهم اینارو جریمه بکنید.

  پاسخ دادن
 2. 1

  شهروند

  گیر می کنید برای حرف و تقصیر را به گردن این و آن گذاشتن یعنی این مدیر عامل کلیه امورات را به درستی انجام داده گاز برای روزهای سرد مثل دیروز بدرد می خورد دیروز در پاوه بخاری برقی روی دست فروخته می شد حتی یکی از فروشگاه ها بخاری برقی تمام کرد سفارش داد برایش بفرستند این مدیران در خانه های گرم نرم می نشینند در وقت فراغت به فکر تمجید و تشکر از یکدیگر هستند و یک روز مدیر لازم است مدیریت کند تقصیر را به گردن افت فشار می گذارد این طور باشد اگر ایران در سیبری می بود و این مدیر آیا کسی شعله گاز را می دید

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.