یک نظر

 1. 1

  برهان لهونی

  سلام:
  دست مریزاد مهند س پرویز محترم
  بجای اظهار نظر : به عزیزانم پیشنهاد می کنم که :
  هر یک چندین بار این نوشته ی پر محتوی ؛روان ومفید شما رابخوانیم !؛
  (ضمن تامل به عزیزان دیگر نیز آدرس بدهیم)
  به حقیقت واقع بینی و آینده نگری عالمانه، فرهنگ سازی ومدیریت تقاضا (به جای مدیرت عرضه که تا کنون بر آن متمرکز بوده ایم) مهمترین راهبرد ها وراهکارهای مدیریت بحران آبی (با وضعیت قرمز) درکشور عزیزمان می باشد!!!!!
  متاسفانه کما کان:بدون توجه به محدویت ها وتهدید های بسیار مشهود، که: غیر قابل انکار است !!!!؟؟؟؟؛_بجای دسته بندی ،الویت بندی و بهر ه گیری از روشهای روز آمد در به سامان سازی اقتصادی تقاضا های موجود آب، که: غالبا بدون جایگا وغیر اقتصادی،ایجادکرده ایم!!!!؛ روز به روز (بسیار ناروا)افزایش بی منطق تقاضاهای آب…را دامن می زنیم ( با توجه به اصل معروف و ساده اقتصادی نتیجه اش قابل پیش بینی قریب به یقین است !؛ )

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.