3 Comments

 1. 3

  میرزایی

  با سلام و تشکر از مقاله و آمارهای ارایه شده وبررسی عوامل منجر به جدایی و طلاق جا داشت از ازدواجهایی که به صورت غیابی و بهتر بگوییم نیابتی برای کسانیکه ساکن خارج از کشور می باشند صورت می گیرد و بعد از مدتی منجر به جدایی و طلاق میگردد و دختر بیچاره در خارج ودور از خانواده با هزاران مشکل روبرو میشود اشاره می نمودید که تذکر و یاد آوری باشد برای دیگران .
  خواهشی دارم که با همکاری ادارات و نهادهای مسؤل مقاله رابه صورت مکتوب ویا کتابچه در آورده و در اختیار مردم قرار دهید .

  پاسخ دادن
 2. 2

  ولی فتاحی

  مقاله وزین و غنی ات را مطالعه نموده و خامه توانمندو اندیشه والایت را ارج نهادم.بدون شک هر آنچه را که تحریر فرموده بودیدمورد توجه قرار داده و رشد طلاق نه تنها در استان بلکه در شهرستان پاوه نیزمقداری نگران کننده می باشد.نقش رسانه ملی و سایر رسانه ها در امر ازدواج و طلاق اندکی نادیده گرفته شده است که در کنار نهاد اموزش و پرورش رسمی و اموزش مهارتهای زندگی می تواند جوانان را به ازدواج تشویق و انان را از طلاق برحذر دارد.اگر چه همانگونه که جنابعالی نیز اشارت داده اید طلاق نکوهیده و ناپسند می باشد اما گاها با این جراحی فردی یا افرادی از زندگی نا متعارفی رهایی می یابند.
  خدا گر زحکمت ببندد دری
  به رحمت گشاید در دیگری.

  پاسخ دادن
 3. 1

  فرهنگی پاوه ای

  آمارها باید از منبع موثق ارئه و تایید گردد.
  اگر امکان دارد اداره ثبت احوال اینکار را انجام دهد.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.