یک نظر

  1. 1

    عطاالله قادری

    آقای ویسمرادی شخصی بود که از سربازی به سرداری رسیده بود واینگونه افراد برای جامعه ودولت ارزشمند هستند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.