یک نظر

  1. 1

    بدری

    حا جی ماموستا ملا قادر قادری این اولین بار نیست که از حق مردم دفاع می کنید بارها در خطبه های
    نماز جمعه اشاره کرده اید -زمانی جوانی برای تامین معاشبرای پدر ومادر سال خودش برای اودن یک تلویزیو ن تیر بجک اون خورد در جا جان سپر د محکو م نمودی امیدوارم سخنا ن جناب عالی تاثیر گذار باشد اشاالا

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.