5 Comments

 1. 5

  کامران

  ای کاش مردم مطلب نوشتند این را در نظر بگیرند که باید ادارات و مدارس و مساجد که خالو حسین کوهکن در بستر بیماری هست کمک خالو حسین کنند خالو حسین بود که برای مساجد و ادارات و مدارس کمک کرد تا بازسازی شوند باید اداره ها به فکر این باشند و بدانند که خالو حسین کوهکن ملقب به فرهاد ثانی چه آدم مهمی است من از اداره ها و مساجد و مدارس ها میخوام که حتما برند بیمارستان طالقانی عیادت خالو حسین و به خالو حسین کمک کنند که هرچه زودتر حالش خوب شود اداره ها باید فکر کنند که خالو حسین چه کمکی کرده باتشکر

  پاسخ دادن
 2. 4

  فرهنگی

  خالو حسین چندین سال ما نند فرهاد به کوه زدی بی خیال مراسمی در کنار شما برگزاربی گناهی گرفتار خدا شفا خیر بدهد چون دست در راه خدا بود وخدا هم کمک کر د هزینه که شده صرف اسفالت جاده می شد بهتر نبود مانندکمک شما هزینه ساخت مدرسه وو مسجد …. کردی دورد بر فکر شما

  پاسخ دادن
 3. 3

  شهرونده

  کاک فرهاد کوه کن این جشن کباب خوران در کنار شما بزگزار نمی شد بوب کباب بچه یتیم دعا یکی از آنها شما بی گناه گرفتار باز شکر خدا سلامت هستی

  پاسخ دادن
 4. 2

  محمد رئوف بادفر

  خداوند شفای دهد.

  پاسخ دادن
 5. 1

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.