یک نظر

  1. 1

    همشهری

    جناب حاجی ماموستا قادر ی من ازطرف مردم شریف پاوه درخواست می کنیم که خودتان پیگیر این مرز پاوه شوید شما خود مشکلات جوانان شهر را مدانید کافی فقط به رهبر انقلاب حتایک زنگی بزنید ومشکلات راباز گو کنید باور بفرماید استاندار.استان ما مثل استاندار سنندج زیاد پی گیری نمی کنند ویا نماینده مجلس هم پی گیری نمی کنند مثل نماینده بانه ومریوان. احساس می کنم استاندار کر مانشاه پاوه راجزءشهر های استان کرمانشاه نداندباور بفرماید استاندار سنندج حتا برای باز گشائی مدارس هم به شهرهای مرز نشیی مثل مریوان می رود الان ما نارحت نیستیم که منطقه آزاد را به آنجا داده اند شما خودتان خوب می دانید که مریوان باشماق رادارند ویا اینکه بانه که تمام شهرهای ایران از آنجا خریدمی کنند ،پاوه چه هفت روز هفته یک روز بازار دارند آنها هم کسانی هستند ند که به زیارت سلطا ن اسحاق میروند باور بفرماید این بی اعتنائ حق شهر انقلابی پاوه نبود که مردمانش با هزار ها شهید تا مرز پاوه را نگه داشتند جناب جاجی موستا قادری از مطلبی که گفتم ناراحت نشوید. وقتی رهبر به استان سنندج آمدند وماهم درآنجا حضور داشتیم وگفتیم که از پاوه آمده ایم احوال شما را پرسیدند، وما هم با خودمان گفتیم که چقدر حاج موستارا دوست دارندو ما هم سعادت نداشتیم که یک بار برای مشکلات بیش شما بیایم وباخود فکر کردایم حال ایشان که نمی آید مشکل ما را حل کند چقدر رهبر م ایشان را دوست دارد چطو ر تا حال برای مرز پاوه اقدامی نفرموده اند تا اینکه مطالب خوب وشیواتان را خواندیم وگفتیم که حاج موستا هم پیگیر این مشکلات هستند ، واز شما امام جمعه محترم تشکر وقدر دانی می کنیم ،،واز مدیرت سایت هم کمال تشکر راداریم که حرف دلمان را به مسئولین برسانیم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.