یک نظر

  1. 1

    همشهری

    دررابطه با مرز شوشمی هیچ مسئولی درپاوه واورامانات قادر به بازگشایی ورونق بازارمرزی نیست لطفا از وعده های بی اساس وانتخاباتی پرهیز شود.دولت مردم پاوه را فقط در زمانهای حساس به یاد دارد-مردمی که رتبه اول را در استان داراست در بمباران- کشته وزخمی وآوارگی امادرخدمت رسانی -دانشگاه-درمانگاه-بازارمرزی و…..رتبه آخررا دارد. واقعا مایه تاسف است.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.