یک نظر

  1. 1

    دلسوز هورامی

    شما میگویید هورامی کرد نیست بلکه خود ملتی جدا و زبانی جدا دارد دوست من…شما و هورامیهای آنسوترها هم که دنبال افکار شما افتاده اند میدانند که شما باوری به کرد بودن خود ندارید و به اجرای پروژه ای نشسته اید که ریز و درشت آن بر همگان عیان است. کار کنید و خدمت کنید اما با صداقت و برای همه مردم کردستان. سربلند باشید و موفق و موید.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.