2 Comments

  1. 1

    سرده _ ضیایی

    دس وش کاک یادگار
    تلاش تان را ارج می نهیم و از خداوند منان توفیق بیشتر تان را در حل مشکلات روستاییان عزیز خواهانیم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.