یک نظر

 1. 1

  رستمی تبار

  ارسال کننده: محمود رستمی تبار
  سلام

  طرح منارید

  ( The Middle East and North Africa Regional Programme for Integrated Sustainable Development (MENARID))

  یک طرح بین المللی است که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل در در کشورهای شاخ آفریقا و خاورمیانه اجرا شده و می شود و برنامه ای است که هدف اصلی آن ایجاد الگوی رفتاری است تا کشورها یاد بگیرند چگونه بین منابع طبیعی و محیط انسانی تعامل ایجاد کنند تا بتوان از منابع و محیط زیست بصورت پایدار استفاده کرده و ضمنا امرار معاش مردم نیز بصورت پایدار از طریق این ایجاد تعامل تامین گردد. در کل هماهنگ سازی بین رفتار ما و محیط زیست را دنبال می کند. که امسال به همه استانهای کشور تعمیم داده و در شهرستان پاوه در روستای مزیدی در حال اجراست. طرح ترسیب هم همان حفظ و ترویج و کاشت گیاهان و درختان بومی است تا بدینوسیله مقادیر زیادی از کربن موجود در هوا جذب گردد. در عین حال ما کاه و کلش زمین های کشاورزی را آتش می زنیم و فضای شهر و محیط خود را آلوده می کنیم و هزاران تن کربن به فضا می فرستیم، جنگلها را می سوزانیم، مراتع را تخریب و به مزرعه گوجه و خیار تبدیل می کنیم و متاسفم که بگویم شعار می دهیم. و جنگلهای زاگرس در حال خشک شدن هستند.

  طرح ترسب و منارید هردو طرحهای پایلوتی و آزمایشی و آموزشی هستند و جز همت مردم و اموزش همگانی مفید فایده نخواهد بود.

  حال بگذریم قبل از اجرای هرگونه طرح محیط زیستی اولویت با خشکاندن ریشه های نا امنی و جنگ و خونریزی و تخریب و تباهی خاورمیانه و شاخ آفریقا است و زندگی نسل امرورز را بیش از این نسوزانند. و زمینه مهاجرت را از انسانها و ساکنین این مناطق بگیریم تا بقول کامرون آن را حشره نخوانیم. به راستی کسانیکه همه چیزیشان تخریب و از دست رفته است چاره ای جز مهاجرت ولو با مرگ دارند؟!!!!!!!!!!

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.