یک نظر

  1. 1

    ن سعیدییانی

    با تشکر از این قدام توسط فرمانداری پاوه ، میتوان دو شهر مهم ومعروف کردستان ایران وعراق با هم خواهر خواده شوند و مناسبات فرهنگی و تجاری و زیربنایی زیادی باهم داشته باشند .
    از این رو فرمانداری پاوه می تواند با تبادل افکار و تجربیات با حلبچه که مردم آنجا زمانی میهمان پاوه بودند اقدامات زیادی را باهم انجام دهند .

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.