مدیریت استاندار فعلی ،ضعیف ترین مدیریت تاریخ استان کرمانشاه است/ عادل بهرامی قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » مدیریت استاندار فعلی ،ضعیف ترین مدیریت تاریخ استان کرمانشاه است/ عادل بهرامی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : برخورد دولت بامدیران خود بسی جای تانی وتامل دارد.کسی که دربدو ورود خود به استانداری کرمانشاه باعزل ونصب مدیران ضعیف وبی تجربه(فرمانداران وبخشداران)آنهم بدون کوچکترین هماهنگی با امامان جمعه و روحانیت معزز،به آنهاروی خوش نشان نداد ومی شود نام آن را توهین،بی احترامی،بی توجهی وهرچه گذاشت واخیرا هم باتمثیل مشهورش درخصوص روحانیت این بی احترامی را تکمیل کرد.این کم لطفی وبی توجهیعادل بهرامی به امامان جمعه به جایی رسیدکه صدای اکثرروحانیت رادرآوردوجمله جنجالی ماموستاشیخی باعنوان(برای چنین دولتی متاسفیم که تغییر مدیران را در کوچه و بازارمی شنویم)دلیلی براین ادعاست.

واین بیانگر این است که سایه سنگین مصالح سیاسی برتمامی عرصه مدیریتی دولت حاکم است وحتی اعتبار افراد ومدیران خود دولت نیز نمی تواند ازاین قائده مستثنی باشد.

ابراهیم رضابابادی قریب به دوسال است مدیریت استان مرزی کرمانشاه رابرعهده دارد،چهره ای باسوابق اجرایی اما بی برنامه ومحروم از سخنوری توانا که درهمان آغازباانتصاب آذرمی بعنوان معاون سیاسی تلاش نمود برنامه وکاررابه کاردان بسپارد وبرضعفهای خود سرپوشی محکم نهد.معاون وی نیز بی برنامه تر از ایشان بود و درهمان ابتدا درکناربی توجهی به امامان جمعه وروحانیت علی الخصوص درعزل و نصب ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توجه نکرد وبا عزل ونصب های عجولانه وبی برنامه منافع عمومی راقربانی تندروی هاکرد و با سپردن مدیریت اکثر شهرها وبخش های استان به فرمانداران و بخشداران بسیارضعیف و بی تجربه انتقادات مردم را در دولت یازدهم به حداکثر رساند تا اینکه خود نیز قربانی شد و با سمت خودخداحافظی کرد.

اگرچه شیوه تغییر مدیران درسالهای اخیردرسطح استان معمولا باشائبه ها وانتقادات گسترده مردمی همراه بوده وهست اما حمایت محدود افرادی که اکثرنشریات وسایت های خبری استان رابه انحصار درآورده اند،تلاش می کنندازمدیریت ضعیف استاندارسخنی به میان نیاورده وازایشان حمایت کنند،چراکه با رفتن ایشان منافع وموقعیت شغلی آنهانیز به خطرافتاده وبه بهانه گرایش وجناح سیاسی هم بوده ،چاره ای جزحمایت ندارند.

این روزها به هرشهر و بخش و روستایی گذرکنی ،خواهی دید و شنید که مردم از دست مشکلات کلافه و اقرار می کنند در هیچ دولتی در گذشته چنین اوضاعی را لمس نکرده و ندیده اند.

براستی اگر مصالح عمومی استان وشهرهایمان ودر راس آنها مردم را در نظر بگیریم و اگر دور از نگرش های سیاسی و با گذری به مدیریت های استاندارهای پیشین دراستان کرمانشاه به قضاوت بنشینیم ،خوب می دانیم مدیریت فعلی ضعیف ترین مدیریت تاریخ استان کرمانشاه است واگر امامان جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فکری به اوضاع کنونی وتغییر مدیر ارشداستان وانتصاب یک مدیر کارکشته ،مقتدر وباتجربه ازجنس ترک نژادها و هاشمی ها  نکنند آینده ای خوبی درانتظاراستان کرمانشاه نیست.

نیم نگاهی به فرمانداران دولت قبلی و دولت جدیدهم داشته باشیم تفاوت ها بسیارنمایان تراست.

بانگاهی گذرا به سوابق و تجربیات فرماندارانی چون بهرام تیموری،حشمت الله عزیزی،حسین خدرویسی،جلال صفری،رستگاریوسفی و…دردولت قبلی ومقایسه با فرماندارانی که بجای آنها منصوب شدند،قضاوت رابرهمگان سهل خواهدکرد،براستی تفاوت ها بسیاربسیاراست…

اگر چه گذری به مدیریت استانداران دهه اخیر کرمانشاه یعنی دکتراحمدترک نژاد،مجیدغفوری،سیددادوش هاشمی،حجت الله دمیاد داشته باشیم که براستی بامدیریت استاندارفعلی به هیچ وجه قابل قیاس نیست ونخواهد بود اما جهت اطلاع مخاطبان به اسامی استانداران استان کرمانشاه پس ازانقلاب به ترتیب اشاره خواهیم کرد:

– مرحوم عبدالمجید ایران نژاد اولین استاندارکه دراسفندماه 57منصوب وپس از3ماه و12روز ازسمت خودخداحافظی کرد

-بهروز ماکویی دومین استاندارکه دراسفند58منصوب وتا مهرماه 59 دراین سمت باقی ماند

-شهیدمجید حدادعادل برادرکوچک حدادعادل نماینده کنونی مجلس که معاون سیاسی وقت استانداری کرمانشاه بود بعنوان سرپرست منصوب شد.شهید حدادعادل فقط ده روز دراین سمت باقی ماند وبه شهادت رسید.

-علی اکبررحمانی( استاندار تهران درسال84 )دراوایل سال63بعنوان چهارمین استاندار کرمانشاه منصوب وتادیماه 62دراین سمت باقی ماند.

– مهندس محمدنوروز کهزادی (رییس بانک صادرات کشوردرسال84)بعنوان پنجمین استاندارکرمانشاه ازاوایل سال63 منصوب وتادیماه 64دراین سمت ماند.

-مهندس نجف بیگلری (معاون دانشگاه رازی کرمانشاه درسال 84)-ازسال 84 بمدت سه ماه سرپرست استانداری کرمانشاه شد.

-سیدعلی نکویی زهرایی (ازوابستگان عبدالله نوری وزیر وقت کشور ورییس دفترموسوی لاری درسال 84)دراردیبهشت سال 65تاتیرماه 71 بعنوان استاندارکرمانشاه منصوب شد.

-غلامرضا صحرائیان (استانداروقت بوشهر)به کرمانشاه منتقل وقریب به پنج سال استاندارکرمانشاه بود.

-پس از صحرائیان دراواخر شهریور76معاون سیاسی وی عبدالمجید زاهدی(استانداراستان مرکزی درسال 86واستاندارفعلی کردستان)به مدت کوتاهی سرپرست شد.

– محمدحسین مقیمی (استاندارخوزستان)به کرمانشاه آمد وازمهرماه سال 76تامهرماه سال80 استاندارکرمانشاه بود.

-پس ازمقیمی احمدترک نژاد بعنوان دومین استانداردولت اصلاحات ازآبان ماه سال 80تا سال 84بعنوان استاندارکرمانشاه انجام وظیفه کرد.

-پس ازترک نژاد عبدالمجیدغفوری بمدت چهارسال از84تا88سمت استانداری کرمانشاه راعهده داربود.

-پس از غفوری سیددادوش هاشمی معاون برنامه ریزی وی ازآبان 88تااوایل اسفند91استاندارکرمانشاه بود.

-دراسفندماه 91 حجت الله دمیاد ازسوس دولت احمدی نژاد به سمت استانداری کرمانشاه منصوب وتاآبان ماه 92 دراین سمت ماند.

-دراواخرآبان ماه 92 وبا فشار دولت جدید دمیاد برکنار وابراهیم رضابابادی بعنوان استاندارکرمانشاه منصوب وفعلا دراین سمت ابقاهستند.

کانال تلگرام سایت خبری سلام پاوه

 1. جوان باینگانی

  بسیار متعجبم از این نوشته و ذهن جهت دار نویسنده آن.همه می دانندبا گندی که هم مسلکان جناب نویسنده به این مملکت زده اند حد اقل یک دهه طول میکشه تا وضعیت به حالت قبل برگرده. و این دولت هم داره تمامی تلاششو تو این زمینه میکنه.چرا دم انتخابات میخواهید مردم را به سمت نماینگان عمداتا رشوه بگیر( از رحیمی و خیلی های دیگر)اصولگرا سوق دهید؟چون میدانید با موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای تنهاراه برای متوقف کردن این دولت سنگ اندازی است و چوب لای چرخ گذاشتن.واقعا تنها ذهنی منحرف می تواند اینگونه باشد. کاملا طبیعی است که هر دولت با روی کارآمدنش افراد هم فکر و همسو را به قدرت برساند تا بتواند پلان هایش را در عمل به اجرا درآورد.آقای نویسنده با نفت 108 دلاری چه دگرگونی در منطقه حاصل شد؟که شما اینک از نفت 53 دلاری توقع شق القمر دارید؟ کاغذپاره( تعبیر دکتر احمدی نژاد از قطعنامه های شورای امنیت)های اهدایی رئیس جمهور محبوب شما به ملت خط فقر را هم اینک به دو میلیون و هفتصد هزار توامن رسانده است. شما و آقایان رسایی،کوچک زاده و… میدانید این یعنی چه؟بنزین را مجلس هم فکر شمابدون در نظر گرفتن مصالح جهت سنگ اندازی در مسیر دولت تدبیر و امید و با فشار بر دولت آزاد اعلام کرد.یارانه هم که دیگر دسته گل دولت اصولگرا ست که بد جور به آب دادند و اینک تورم را به این دولت و ملت هدیه کرده است. یارانه ای که هیچ گاه نگفتند منبع اصلی آن از کجا تامین می شود و نهایتا با کمک دوستان اختلاص چی کاری کردند که ذخیره ملت ته کشید و…………….. مردم شریف اورامانات شما را به خدا درست انتخاب کنید. حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم.انتخاب نامینده ای موافق تفکرات رئیس جمهور فعلی ست.

 2. احمدی- فرهنگی پاوه

  ضمن احترام به تمام نظردهندگان اما وقتی نظرات رامطالعه کردم ازنگاشتن برخی نظرات متاسف شدم خصوصا آقای نوسودی ودرجواب این برادر بگویم این خودشماهستیدکه هم اکنون درجملاتت تفرقه راه انداختیداون بنده خدا انتقادی ونظری شخصی داشته که نوشته وسخن از مدیریت واستانداربوده نه تفرقه و…آقای بهرامی بیش از 15ساله درعرصه سیاسی وفرهنگی درشطح استان ومنطقه فعالیت داره وهمینکه هنوز فعالیت اوزنده هست دنیایی نعمته درثانی بایدخداراشکرکنیم که ایشان مثل اعضای….شهرما درگذشته وبرخی ازمدیران دستگاهها گرفتارمشکلات فساداخلاقی نشده وبا دغدغه مشکلات شخصی که ازدوستانش شنیدم اماباز خستگی ناپذیرکارمیکند.دردل زیاده اما برای تفهیم همگان اگرآقای بهرامی شخصیت بد ومنفوری داشت هرگز مشاور یک نماینده مجلس وحتی نمایندگان ادوارنمیشد-اگرایشان شخصیت نداشت امروز نامزدهای مجلس آتی به نوبت درمنزل ایشان جهت کمک ویاری نمی رفتند-اگرشخصیت نداشت نفوذهم نداشت درتغییرات مدیران موثرباشد-اگرشخصیت نداشت امروز قلم او زنده واقتدارنداشت که هرمدیری برای درامان ماندن دست به دامانش شود-اگرشخصیت نداشت رییس ستادانتخابات یک نامزدریاست جمهوری درمنطقه بزرگ اورامانات نمی شد-اگرشخصیت نداشت سرپرست یک نشریه ویک خبرگزاری استانی نبود-اگرشخصیت نداشت دردوره سوم رییس شورای یک بخش وشهرستان نمی شد-اگرشخصیت نداشت عضومیزاحزاب کشورنمی شد-اگرشخصیت نداشت امروز تجزیه وتحلیل های انتخاباتی ومدیریتی او جنجال به پانمی کرد-اگرشخصیت نداشت هرچهره ای نماینده مجلس می شد بعنوان مشاورخودانتخابش نمی کرد-اگرشخصیت نداشت الان مثل آقازاده ها بخاطرفساداخلاقی ازمنطقه متواری بود-اگرشخصیت نداشت مورداحترام امامان جمعه نبود-اگرشخصیت نداشت ومسبب تفرقه بودتاحالابایدصدهانفردست وپای هم ومی شکستن-اگرشخصیت نداشت چندروز پیش یک انتقاد موثر رانمی نوشت تاامروز مدیران ما دستخوش تغییرات بشن-اگرشخصیت نداشت الان ………..و…درنهایت اگرشخصیت نداشت قدرت قلم اوشماهاراهراسان وکینه توزبارنمی آورد.به این ماه مبارک سوگند فقط ازدور ورسانه ها آقای بهرامی رادیدم وفقط بخاطرمظلومیتش به چندنفرازدوستان وهمکاراش زنگ زدم تا ازاوبرایم بگویند وپاسخی دهم.نتیجه گرفتم اوهمه چی دارد وشخصیت مهمترین آن است اما تنها عیبش این است که یک ثروتمندفاسدنیست تادربرابرثروتش خم شداگرچه قلم اوثروت اوست که امروز حتی یک مدیرارشد دربرابرش خم می شود.پس همه رابه این ماه مبارک قسم میدم ازروی کینه شخصی واحساسات وحسادت ننویسید

 3. نوسودی

  اقای صالحی چرا نظرات این اقا رو منتشر میکنید این اقا شخصیتش برای کل منطقه رو شده و برای منافعش هر روز به یه رنگ درمیاد / هنوز یادمون نرفته تو انتخابات قبلی شورای شهر و روستا چه نظرات تفرقه افکنانه ایی تو وبلاگ خودش و سایر سایتها و وبلاگهای منطقه منتشر میکرد حتی جرات نداشت وبلاگی که متعلق به خودش بود بگه متعلق به خودشه و اونو انکار میکرد ( اوای اورامانات ) ولی در اصل اوای عادل بهرامی بود جدیدا داره اعتراف میکنه که وبلاگ خودشه /میتونید برای اثبات حرفم به ارشیو همان وبلاگ کذایی در زمان انتخابات و قبل و بعد از ان مراجعه و نحوه ی نوشتار و اطلاع رسانی این اقا رو ببینید که در ادبیاتش فقط هدفش تفرقه بود البته اگر حذف نکرده باشه/متاسفم که باید بگم تفکرات این اقا دقیقا تفکرات رهبر فقیدش …… و فقط هدفش تفرقه در منطقه و ضدیت با هه ورامیهاست

 4. خادم شهدا

  به راستی بی انصافی است که مقایسه دولت فعلی را با دولت احمدی نژاد داشته باشیم امیدوارم دوستان صاحب نظر سطحی به مسائل نگاه نکنند فقط به مذاکرات هسته ای دولت قبلی بنگرید و این دولت و خدای قضاوت کنید و سخنرانی روحانی ودر مجامع بین المللی را ببینید و سخنان احمدی نژاد را که ابروی برای ایرانی در دنیا نگذاشته بود , هشت سال دولت احمدی نژاد تمام افتخارات ایران را در دولت خاتمی رادر مجامع بین المللی یک شبه فرو ریخت و هشت سال گند دولت احمدی نژاد را با چهار دوره دیگر نمی توان به حالت اول برگرداند ؛ دوستان بحران برنج گندیده هندی دولت احمدی نژاد را فراموش کرده اند از هر کیسه 15 هزار تومان به به 50 هزارتومان رسید و صفهای زمان جنگ را در خاطرات مردم زنده می کرد تورم ثانیه ای دولت قبل با مهار تورم فعلی یکی است ؟ با گران شده بنزین دولت احمدی نژاد مردم پمپ بنزین آتش می زدند چون نتیجه گرانی و تورم لحضه ای بازار را می دیدند اما در دولت فعلی آرامش بازار را شاهد هستیم اگرمشکلات اقتصادی کماکان دامن این مملکت را گرفته فرمایشات احمدی نامبارک است که تحریم را کاغذ پاره خطاب می کرد و تیم مذاکره کننده هسته ای با تمام قدرت در مقابل شش قدرت بار دیگر قدرت و توانمندی ایرانی را به رخ دنیا می کشند اگر بگذارند گندی را که احمدی نژآد زده جمع خواهند کرد؟ پاکترین دولت را هم دیدیم هر روز از زیر خاکستر گند یک وزیر آن اشکار می شود دوستان را به مصاحبه تلویزیونی وزیر نفت فعلی در شبکه یک که در سایتها نیز وجود دارد رجوع می دهم که دار و دسته بابک زنجانی با وزرای احمدی نژآد چه بر سر این مملکت و پول نفت مردم آورده اند ؛ حال گذری به فرمایشات آقای بهرامی یکی از دوستان خوب گفته بود اول این بنده خدا تکلیفش را با خودش روشن کند بعد برای دیگران نسخه بپیچد اگر نمایندگان وسایرین می گذاشتن که فرمانداران به عنوان نمایندگان عالیه دولت معاونین و بخشداران و مسئولین ناتوان را مطابق سیاستها و اهداف عالی دولت انتخاب کنند قطعاً زودتر از موعد انتظارات مردم محقق می شد ………………………………. استاندار و فرماندار و هر مسئولی فرد عادی مثل ما و شما استبا این تفاوت که قابلیتهاو توانایهای بیشتری را در بعضی امور دارد و یک تنه نمی تواند به جنگ مشکلات برود اگرکه همه مسئولین و مردم در کنار هم نباشند و برای یک هدف تلاش نکنیم وضع همینی که هست باقی خواهد ماند ,اگر هر کس در جای خود به وظیفه و رسالت خود عمل کند قطعاً ایران گلستا ن خواهد شد امید است روزی مسئولین(عام) بخود آیند و مردم را قربانی جناح بازیها و چند صباحی مسئولیت دنیای خود نکنند ,فردا روز قیامتی هست و محضر پروردگاری و شهدای که سینه سپر کردند که امروز ما اینی باشیم که هستیم و ما چه کردیم که در نزد خدا و رسولش و شهداء سر افکنده نباشیم ؟؟

 5. سابقی

  الان که خبرتغییرات را مطالعه کردم دیگه به نویسنده مطلب و نفوذش ایمان دارم ،اینکه دوروز بعداز انتشاراین انتقاد تغییرات دراورامانات آغاز وهمه را غافلگیرکند کارو پیش بینی هرکسی نبود.براستی ضمن احترام به آقای بهرامی مطلبش حرف دل مردم بود وامیداست باتغییرات جدید تااندکی درداین مردم محروم التیام یابد.

 6. پاوه

  من هم با نظر شما موافقم اتفاقا فرماندارفعلی خیلی ضعیف کار می کند و درهمه اموراحساسی تصمیم می گیرد ایشان فقط سخنوری تواناست وتصمیم گیرنده ای ضعیف وسست

 7. رشیدی

  چراهمه تونظرات سر خود ومخاطبان رابه درد می آورند،بهترین قضاوت رابایدبا جستجومیان مردم پیداکرد،دردولت گذشته بگیم مشکلات نبود دروغه بوداما تواین دولت بسیاربیشترشده وخودمن میان زمزمه های مردم این راهرثانیه می شنوم.مشکلات مردم بیشترشده وکمترنشده،نبایدازروی اختلافات شخصی وکینه ازنویسنده مطلب نظرداد واکثرنظرات مشخصه ازروی کینه ونفرت هست اما واقعیت چیزی بیش ازنیست که مدیریت کنونی استان ضعیفه وباید قوی شود.درضمن این انتقادات می تواند دربیداری مدیران موثرباشد.پس بیاییدمقداری دورازکینه ونفرت قضاوت کنیم

 8. صفر ولدبیگی

  اگر چه پرداختن و نقد مقاله فوق هیچ کمکی به بالا رفتن شعور سیاسی و اجتماعی جامعه نمی کند و بسیار سطحی به فلسفه و اهداف تغییرات مدیریت ارشد استان و مدیران میانی نگاه کرده است. مقایسه مدیران اصول گرا و اصلاح طلب یک قیاس مع الفارغ است و تشابه فکری و دیدگاه مدیریتی متفاتی دارند و روش کار مدیران اطلاحطلب برای مناطق کردنشین و اهل سنت همیشه ارمغانی شیرین و به یادماندنی بهمراه داشته اند. اما عموما مدیران ارشد دولتهای اصلاحات و تدبیر و امید در استان و پاوه با حاشیه مواجهه بودند و در ضمن مدیران اصلاح طلب و تدبیر امید دارای بیشترین تجربه مدیریت و میزان تحصیلات عالیه مرتبط با شغل خود بوده و هستند و پاک ترین دولتمردان بوده اند و جناب آقای ایده پور مدیری توانمند با عقبه ایی از تجارب غنی و مطالعات عمیق در زمینه علوم سیاسی و اجتماعی و رویکردی اصلاحطلبانه با مخالفان و همچنین دوری از حاشیه سازی و پیگیری مشکلات شهرستان بدون شعار و همراه با فروتنی از کمترین خصایص اخلاقی و کاری این مدیر خوش نام دولت تدبیر و امید در اورامانات می باشد. و باشناخت اینجانب از ایشان عمیق ترین احترام و هماهنگی با علمای فاضل منطقه بویژه مجتهد عالیقدر جناب حاج ماموستا امام جمعه گرامی و مکرم پاوه دارند و چنین برداشت و نوشته هایی هیچ سنخیتی با وضع موجود ندارد و گزارش از برداشت شخصی است.

 9. یک دوست

  وعده داده بودم نظری مبسوط بر این نوشتار اقای بهرامی برای کاربران محترم بگذارم اما با خواندن این نوشته بی ارزش از تحلیل خود منصرف شدم چرا که این نوشته که به یک انشائ بی سر وته بیشتر شبیه است ارزش نقد وبررسی ندارد فقط چند توصیه دوستان به نگارنده متن قبل از نگارش تحقیق کن که نوشته شما تا چه حد مورد اقبال مردمی است تا بیشتر از این مورد هجمه قرار نگیری دوما چرا شما کاسه داغتر از اش شده ای امامان جمعه خود بهترین وزساترین تریبون دارند شما چکاره این بزرگوارانید؟ اگر مشکلی بوده باشد شک نکن امامان محترم جمعه سکوت نمی کردند وقطعا اعتراض می کردند پس لطفا وکیل وصی این بزرگان نباش برو خودت باش!!!!!!!توصیه اخرم به شما سکوت است چون دیگر دولت پاکدستان بساطش جمع شده وجایی برای امثال شما نیست واسلام

 10. اهل اورامانات

  همین که در حال حاضر چنین انتقاد و تخریبی از استاندار فعلی میشود نشان از باز شدن فضا دارد. انتقاد حق طبیعی هر شهروندی است اما من که هیچ منافعی چه در این دولت و چه در دولت پیش نداشته ام و آشنایی با نگارنده ندارم، کینه و نفرت ایشان را از دولت و استاندار کنونی به وضوح میبینم. مشخص است که از عزل و نصبها دل خوشی ندارند! امورات اجرایی کشور و عزل و نصب زیر مجموعه دولت در هر استانی با نماینده دولت در آن استان است و نه امامان جمعه و نمایندگان مجلس. وظیفه نماینده مجلس قانون گذاری و نطارت بر اجرای قانون است و نه دخالت در عزل و نصب بک بخشدار یا دهیار و یا یک نانوا! تعریف و تمجید و ثناگویی از دولت جناب احمدی نژاد در مقایسه با دولت جناب روحانی واقعا بی انصافی است. بله امروز مشکلات بسیار زیاد است، اما اکثر قریب به اتفاق این مشکلات ناشی از مدیریت 8 ساله دولت جناب احمدی نژاد است. به عنوان یک دانشجوی اهل اورامانات مدیران کنونی این دولت را لایق تر و کارکشته تر از مدیران پیش میبینم.

 11. پاوه

  من از این اقا تعجب نمیکنم و نخواهم کرد چون هنوز در خواب تشریف دارن و نمیدانن دوران عوام فریبی گذشت واما از شما بعید حناب صالحی که با این انتقاد واهی بچه گانه به شعور مردم خندید

 12. رشیدی

  درود وسلام بر نویسنده مقاله.بخدا تو آغازربکاردولت جدیدتاحالا فقط نزدیک بیست نفراز مردان خوشنام ویا کاسبکاران پاوه ازفشارمشکلات،سودهای کلان بانکی ونوسانات بازار ازخانه وکاشانه خود متواری شدند برو تحقیق کن در دولت گذشته تعداداین افرادبه انگشتان یک دست هم نرسید

 13. مقصودی

  درجواب29 س:برادریاخواهرگرامی مقاله فوق احساسی نیست وحقیقته.تعجب می کنم شما پس از سالها هنوز به آمارهای کذب اعتقادداری واگرشماکارنامه عملکرد استاندارجدیدوداری بفرما برای مردم بنویس البته اشاره ای به کارنامه ترک نژاد هم داشته باش.دوما عادل بهرامی مشاور نماینده نیست ومشخصه شما احساسی و بی مطالعه وپرس وجو نظرت ونوشتی.برو آمارواقعی بیکاری را هم با مستندات بدست بیارنه آمار کذب.برو به ادارات سربزن که درکدام دولت اشتغال بیشتربوده؟درنهایت چه خوشت بیا ونیاد این دوره هم کسی به مجلس راه خواهدیافت که منتقداین دولت وجناح مخالف است.میگه اینطورنیست صبرکن وپس ازانتخابات دوباره باهمین اسم مستعاربیاتوسلام پاوه بنویس.اتفاقا مدیرسلام پاوه شجاعت داشته منتشرکرده چون منافعش درگرو فرماندار ودولت جدیدمثل ……و…نیست.

 14. شهروند

  براستی متن مقاله عین واقعیت است.دولت گذشته شاید فساداقتصادی زیادبود اما مشکلات مردم کمتربود.اون ازوضعیت بنزین،یارانه هم بزودی قطع خواهدشد.تورم هم که بیشترشد.آه وناله مردم تواین دوسال اخیربیشترشده.فرمانداران این دولت فقط بلدن حرف بزنن وبه روستاها سربکشند.ماکاری به نویسنده متن نداریم اما خدایی واقعیتی بیش نیست

 15. سمن

  دكتر روحاني ، دولت خود را دولت محيط زيست مي نامد. اما فرماندار دولت تدبير و اميد در پاوه از محيط زيست دفاع نمي كند.

 16. فرهنگی/ خطاب به نماینده

  باسلام
  لطفاً از آقای نماینده محترم اورامانات و مدیریت آموزش و پرورش پاوه بپرسید دلیل اینکه بیشتر شهرهای مرزی استان کرمانشاه و استانهای مرزی دیگر فرهنگیانشان به لطف تلاشهای نمایندگان دلسوزشان از مزایای نوار مرزی و مناطق محروم و کمتر توسعه بهره مند شده اند ولی متاسفانه شهر پاوه که همیشه درگیر جنگ و دفاع از وطن بوده است فرهنگیانش باید از این مزایا برخوردار نباشند و فقط روستاها را شامل شده است.
  چرا کسی پیگیر این مسئله نیست!!
  نماینده محترم مطمئن باش چنانچه تلاشی صورت نگیرد …

 17. فرهنگی

  اگر از پایین شروع می کردی بهتر نبود؟
  وضعیت آموزش و پرورش را هم یک نقدی می کردی.
  خدا به داد فرهنگیان برسد .

 18. پاوه ای

  من که به عنوان یک شهروند آقای ایده پور رو دوست دارم صدبرابرآقای خدرویسی براش احترام قایلم

 19. کیوان

  با سلام خدمت دوست عزیز عزل و نصب وظیفه دولت می باشد نه امامان جمعه هر دولتی که سر کار میاید طبیعی است که از نیروهای جناح و طرفدار خودش استفاده می کند در ثانی مشکلات شهر واستان در دولت قبلی به مراتب بیشتر بوداما بدلیل اینکه دولت قبلی با معترضین برخورد می کرد کسی جرات نداشت اعتراض کند

 20. شهروند

  نمیدانم عملکرد استانداران قبلی را با چه معیاری جنابعالی سنجیدی؟؟؟میزان بیکاری استان در کشور؟معضل اعتیاد؟عدم توانایی در جذب منابع؟ عدم توانایی تحول عظیم در استان؟
  شما فقط نقد بی انصافانه بلدی تا حالا ندیدم 1 بار گزارشی بدون غرض ورزی از شما ببینم واقعا از یک خبرنگار بیشتر از نقد کور کورانه انتظار میرود

 21. 29 س

  معمولا وقتي كسيو نقد ميكنند كارنامه كاريشو داشته باشند و بر اساس امار و ارقام حرف يزنند نه با حمله گاز انبري و احساسسي درصدد تخريب باشند اقاي بهرامي عزيز دوره انتقاد هاي احساسي و منفعتي گذشته مردم خيلي اگاه شدند مشاور نماينده بايد انتقاد كردنو از حوزه كاري خودش شروع كنه بعد به استاندار برسه ضعف نماينده هارو اين دمه انتخابات ماله كشي نكنيم.
  اين خيلي نوبره مدير دولت روحانيو با دولت احمدي نژاد مقايسه كنيم اين همه پولي كه از نفت در دولت هاي گذشته به اين استان تزريق شد به كجا رفت امار بيكاري استان موقع تحويل گرفتن استاندار جديد چند بود ه؟چرا راحترين جايي كه ميشه انتقاد تند كرد همين دولته مگه مديرهاي قبلي كه با مشورت به حوزه كاري ورود نمودند چه گلي بر سر مردم ريختن كه اين دولت نريخته .
  دوستان عزيز نزديك انتخاباته از اين نقد هاي هدف دار خيلي پيشرو داريم نمايندگاني به مجلس بفرستيم كه از اين دولت حمايت كنند حداقلش اينه كه فرافكني نميكنند.

 22. یک دوست

  اقای صالحی عزیز این شیوه مبارزه منفی نیست!!!!!!من می دانم اعتقادات شما با این مسائل کاملا در تضاد است اما تعجب میکنم از انتشار اینگونه مقالات سمت وسو دار ؟؟؟؟؟؟نمی دانم شاید شما تغییر کرده ای بماند ……دوست عزیزم اگر می خواهی مطرح شوی راههای بسیار وجود دارد به این مسائل دامن نزن اینها برای شما وسایتت هیچ ثمری ندارند بلکه مضر هم هستند . با خواندن کامل مقاله نظرم را مبسوط ارائه می دهم

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |