2 Comments

 1. 2

  فرشته نویدی

  باسلام.درودوخسته نباشی ازهمه دست اندرکاران وپشت صحنه های این مراسم.انشاالله که خداتوفیق بده که امثال من هم بتوانیم یک قدم خیرهم برداریم.انشاالله

  پاسخ دادن
 2. 1

  شهروند

  باسلام ودرودبرهمه دست اندرکاران انجمن حمایت اززندانیان.براستی این گونه فعالیتهای مردم نهادوغیردولتی دراین شهرستان قابل تقدیرمی باشدچراکه این انجمن کارادارات وارگانهای حمایتی راراحتترکرده است وحضورمردم درارائه خدمات به این گونه افراددراین نهادهاپررنگترمی باشد

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.