یک نظر

  1. 1

    حیدری

    به تک تک اعضای محترم شورای فرهنگ عمومی بایستی گفت:
    دو صد گفته چو نیم کردار نیست

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.