یک نظر

  1. 1

    محمد رشید امینی

    باتشکر از شهردارمحترم وشوار شهر وتمامی دست اندرکاران این امر ،امید است در تمام روزهای سال شهر پاک وتمیزی داشته باشیم اینهم بدونه همکاری همشهریان محترم امکان پذیر نیست، پس باید از تمامی همشهریان درخواست نمایم هرکسی در حد توان که دارد در پاکسازی مکان زندگی خود کوشا باشیم.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.