3 Comments

 1. 2

  یوسف

  نه اینکه جهان کمونیست و نظام اشتراکی صنعتی بیکار و درمانده ندارد؟ جهان سرمایه داری آزمون خود را پس داده است و نظام اشتراک دولتی هم . این قضاوت درست نیست .

  پاسخ دادن
  1. 2.1

   واقعيت

   دوست من عقده گشایی کار خوبی نیست مطلب آقای محمو د ویسی تسلط نظام سرمایه داری در جهان سوم منهای تامین زیر ساختهای سرمایه داری است نه اظهار نظر در مورد نظامهای فکری . ورشکستگی نظام اقتصاد سرمایه داری ۲۰۱۰با محوریت آمریکا، آثار و تبعات منفی نظام اقتصاد سرمایه داری را نشان داد .هر مملکتی بر اساس داشته هایش میتوند حرکت کند . بر روی ماشین سواری نمی توان سپر ماشین سنگین نصب کرد.

   پاسخ دادن
 2. 1

  محمد غزیب معاذی نزاد

  با تشکر از نگارنده محترم : به مطلب خوبی اشاره کرده اند. .تعداد دانش اموخته گان هم که از دانشگاه بر می گردنند هر روز به جرگه انها یعنی بیکاران می پیوندند ، از طرف دیگر اقتصاد ما نه بر اساس کشاورزیست ونه بر اساس صنعت .در نتیجه بیشترشان به خدمات روی می آورند .البته نه آن خدمات کشورهای صنعتی بلکه ،خدمات در خدمت خدمات ،احداث ده سوپر مارکت در یک مسیر چیزی جر ورشکستگی را در بر نخواهد داشت ..از طرف دیگر قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است ..من خاطرم هست وقتی در سال ۵۶ به دانشسرا رفتیم کسی طالب رفتن به ان مکانها نبود .وبا خواهش وتمنا جوانان جذب دانشسرا می شدند .اکنون که جمعیت به هشتاد میلیون رسیده باید از تمام ظرفیتهای محیطی وجغرافیایی ایران بهره گرفته شود .همین سرزمین پتانسیل وظرفیت پذیرش بیش از سیصد میلیون نفر را دارد. وقتی که بیکار زیاد می شود تبعات آن دامنگیر خانواده .جامعه وکشور می گردد وباید انرژی وپتانسیل زیادی صرف مسائل بعدی ان گردد

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.