یک نظر

  1. 1

    شاهو

    هرچند در آیات قرآن و مکتب متعالی اسلام خون شهیدان مقدّس و بالاترین منزلت را دارد و من به این حکم آسمانی اعتقاد درونی و راسخ دارم ، در شریعت مقدّس اسلام برای عقلانیت انسانها احترام و جایگاه ویژه ای تعیین شده است و بر این اساس طبق تفکر بشری من و علائق انسانی ام یک قطره عرق کارگر هم رتبه و هم عرض خون شهیدان است شهید به صورت دفعی و آنی به ملکوت اعلی می پیوندد امّا کارگر قطره قطره و با ریزش عرق جبین وجود خود را نثار عمران و آبادانی و خدمت به بشریت و تهیه ی رزق و روزی حلال می کند . من سر تعظیم برای تمام کارگران فرود می آورم .

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.