2 Comments

 1. 2

  محمدآشنا عباس منش

  باید از نگاه موزه وار به فرهنگ و نمادهای فرهنگی هورامان پرهیز کنیم.
  و ماندن و درجازدن ممکن است دوری از قافله شتابان زمان را سبب گردد.

  عالی بود
  نگاه نافذ و زیبایی داشت و همه موارد لازم، مطرح شده بود.
  درود

  پاسخ دادن
 2. 1

  امیر ظاهری

  نسیمی کز بن آن کاکل آیو مرا خوشتر زبوی سنبل آیو …
  نسیم کلامتان چونان گذشته گل نواز ودل فراز بود قلمتان پر جوهر وقلبتان پرگوهر.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.