24 Comments

 1. 23

  مهربان

  همیشه وهمه جا عادت کردیم دنباله رو باشیم ونظری مستقل که از ذهن خودمان تراوش کندرابیان نکنیم وقتی درجایی میبینیم که یکی مخالف قضیه ایست بدون فکر بااوهمراه میشویم واگر کسی یا کسانی را هم دریک جمعی موافق قضیه ای دیدیم دنباله رو شادیهایشان میشویم بدون اینکه بدانیم که قضیه از چه قرار است کلی هم ذوق میکنیم وبه روح پرفتوحمان درودها میفرستیم از برای این عکس العمل هایمان دریغ از اینکه بفهمیم که ماجرا ازچه قرار است ٫دقیقا مثل همین قضیه ٬کلی نظر ٬کلی آدم مخالف با یک ادبیات ودیدگاه هایی مشابه که همه محکوم میکنند ومدعی هستند ٬ بدون اینکه یک نظر حاوی ایده ای باشد یا راهکاری وپیشنهادی وهمه ناراضی ازعملکرد یک گروه از منتخبینشان درجایی دیگر اگر عملکردی را باب میلشان دیدند همینها به تعریف کردن وبه به وچه چه کردن می افتند من نمیخواهم از عملکرد کسی طرفداری کنم یا کسی را محکوم کنم اما پیشنهاد میکنم که خودمان باشیم وفقط خودمان درجایی انتقاد کنیم چون لازم است ودرجایی دیگر حامی باشیم اما خودمان ودیدگاه خودمان باشد شاید در جایی مورد اثرواقع شد وبرخلاف نظرهای اکثر کاربران عزیز بسیار خرسندم که هر ازچندگاهی جوابیه وبیانیه ای را ازطرف شورای شهرمان میبینم این نشان ازشعورو سطح سواد واحترام گذاشتن به همشهریانشان است که آنها راازمسایل شهرآگاه مسازند که تا به امروز سابقه نداشته به امید روزهایی همیشه بهاری برای شهر زیبایم وبه امید ظهور اندیشه هایی سبز برای همشهریانم۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  پاسخ دادن
 2. 22

  م محمدکریمی

  شش نفر دیگه اعضای شورا وشهردارمحترم لطفا شمام در مقام پاسخگویی بربیاین شکرخدا که لااقل پنج نفرتون از دنیای مجازی سردرمیارین همه جوابیه هارو باید یک نفر جواب بده مثه اینکه شمام ناسلامتی عضو شورای شهرین برای اینکه خودتونو درگیر نکنید نظری هم نمیدیدو خودتونو درگیرنمیکنید ببینیم دیدگاه شما چیه تا حالا نه رییس نه بقیه در این سایتا نه مطلبی ونه نظری ندادین که آدم واسه یه بارم مطالبتونو ببینه اقای یوسفی شمام خیلی ساده این همیشه به جای بقیه هم جواب میدین واینطوری میشه که همه چی رواز سر شما میبینن خیلی مظلوم محکوم میشید کمی سیاست به خرج بدین خرجی که نداره

  پاسخ دادن
 3. 21

  محمدفاروق یوسفی

  باسلام خدمت کاربران ارجمند ومدیریت مجترم سایت وزین سلام پاوه
  به احترام عموم کاربران ارجمند لازم می دانم که توضیحاتی را درخصوص نظرات ارائه شده عنوان نمایم، باستناد فعالیت های کاری درعرصه های مختلف بلاخص عالم رسانه به عینه مشاهده نموده ام که بیش از 90 درصد مردم دیارمان مردمانی فهیم ومنطقی بوده و هستند وبر اساس واقعیت های موجود قضاوت می نمایند، هرچند که درصد قلیلی نیز وجود دارند با توجه به اغراض ذهنی در روز نیز منکر وجود خورشید در آسمان هستند.
  1- عزیزانی که نقد منفی نموده اند متأسفانه به محتوا توجه ننموده اند ، محتوایی که در آن قید گردیده بود شورای اسلامی شهر نیزدر راستای خواست اکثریت مردم ،تیغه زنی جاده های مورد نظر را امری ضروری ومتعاقب آن مصوب نمود. اگر دقتی منصفانه به عمل آید غلاف جهت حرکت مردم گامی برداشته نشده که جبهه گیری صورت گیرد.
  2- جاده زاولی قراردادکاری است که 200 میلیون تومان درآمد برای شهرداری داشت وعلاوه بر آن شهرداری پاوه در نوسود نیز چنین فعالیتی به عمل آورد وهزینه های آن در سطح شهر پاوه مصرف گردید واگر در اقصی نقاط کشور زمینه فعالیت اقتصادی باشد محدودیتی در این کار وجودندارد.
  3- عزیز دیگری عرض فرموده چرا به خواست مردم بی توجهی صورت گرفته این را به افکار عمومی وانسان های درجریان امور هستند موکول می نمائیم.
  4- درشهرما هرکسی به افکار عمومی حرمت گذاشت وپاسخگوی شبهات موجود بود بیشتر مورد مواخذه قرار می گیرد ومعمولاً به اکثریت خاموش کاری ندارند واین متاسفانه رویه ی بدی ودیگران را وادار می نماید که سکوت نمایند ودرگذر زمان به فراموشی سپرده شود. صدور جوابیه نشانه احترام واز فعالیت هایی است که باید در شهرمان نهادینه شود ….نه به عنوان عیب ونقض قلمداد گردد.
  5- معمولاً در اتفاقات معمول ، افراد به دنبال مقصرهستند وخیلی ها بدون تامل ، آنهائیکه در دست رس هستند مورد مواخذه ونکوهش قرار می دهند غافل از اینکه کار مربوطه در حیطه اختیار وشرح وظایف شهرداری نیست ، بی شک دستگاهی که متولی کار اس اگر درخواست آسفالت و.. داشته باشد ، شهرداری نیز حاضر به انجام کار می باشد چرا که شهرداری باید خودکفا باشد وبخش اعظم هزینه های جاری خود را تأمین نماید.
  6- عزیزی یادآور شد که ساکن جاده آرمگاه هستند ومشاهده نموده که شما با شهرداری جاده سرده را تسطیح نموده است، این در شرایطی است که بنده متأاسفانه اصلا درجریان کار نبود ونیستم،..
  لازم است عنوان نمایم که شورا کار اجرایی انجام نمی دهد، هر فعالیتی که صورت می گیرد توسط شهرداری است، شورا نقش تصمیم سازی ومشاوره دارد نه فعالیت اجرایی ،
  در اینجا سوالی در ذهن خطور می کند وآن این است که تسطیح جاده مذکور آیا نقض محسوب می شود ویا حُسن؟!! …ویا اینکه عزیزی هدیه دادن گل در ایام نوروز توسط شهرداری را زیر سوال برده وپرت هزینه !! قلمداد نمود…
  7- عزیزی(پاوه شار) یادآور شدند که شما در بخشدار در قالب بخشنامه عذابی برای مردم نوسود بودید؟!! دوست عزیز بنده آنچه در توان داشتم برای مردم خوب نودشه ونوسود وروستاهای تابعه انجام دادم ونتیجه کار خود را بارها از آن بزرگواران دیدم، جهت استحضار آن برادر عنوان می نمایم ، چیزی که اطلاع دارم در پاوه فقط دو مدیر از مردم خواستند که درخصوص عملکرد خویش نظر بدهند ومعمولاً هیچ کس حاضر به این ریسک پذیری نیست، بردار محترم در نظرسنجی اینترنتی که امکان دغل وتصرف در آن وجود نداشت بیش از 60مردم خوب آن منطقه عالی، خوب 25 درصد متوسط وتنها 15 درصد مخالف عملکرد بنده بودند واین کارکردها همیشه جزء افتخارات حقیر بوده وبدان می نازم….
  8- مجددا یادآور می شود شورای اسلامی شهر در سراسر ایران تصمیمات خود را بر اساس مصوبه انجام می دهد، وقتی مصوبه ای مغایرت نداشت، شهرداری ملزم به اجرای آن است اما اگر برمصوبه مغایرت وارد بود دیگر کاری از دست شورا وشهرداری بر نمی آید، این قانون است وقانونی که باید اجراء شود. بعضی دوستان عنوان فرمودند که این پاسخ فرافکنی است، اما باید عرض نمایم که فرافکنی وقتی است که بخواهید توجیه کنید اما در اینجا توجیهی وجود ندارد کما اینکه جناب آقای صالحی وزربان تشریف آوردند خدمت آقای شهردار رفتند وایشان توضیحات مکفی خویش را به آن بزرگواران ارائه نمودند .
  واقعیت آن است که بعضی از شهروندان که با آمدن شورای جدید بسیارمتضرر شده اند ودرواقع این عزیزان فرافکنی می نمایند ادامه فعالیت را به منفعت وصلاح خود نمی دانند وحق هم دارند ، آن عزیزان به موضوعات مادی وشخصی می نگرند. ….علی ایحال آنچه که به عنوان خواسته مطرح شده چه با اغراض وچه از بُعد صداقت مطرح شود به دیده ی منت مورد توجه قرار می گیرد وحداقل ممکن جناب آقای صالحی وکاک صهیب زربان در جریان موضوع هستند واین بزرگواران می توانند قضاوت نمایند ونظر آنان برای اینجانب متین و مورد احترام می باشد.

  پاسخ دادن
 4. 20

  دره نیشه

  آقای یوسفی و دیگر عزیزان در شورای شهر
  در جوابیه تان مرقوم نمودید که ویمیر خارج از محدوده شهر بوده و به این دلیل شورا و شهرداری نمی تواند کاری بکنند!
  فرض نمایید که ما این گفته شما را قبول نماییم حال، اگر صادق هستید و راست می گویید بفرمایید پس چرا تعرض به کوچه جنب دبستان ضیایی را پیگیری ننمودید نکند آنجا را هم خارج از محدوده شهر می دانید ؟!!
  بر هر شهروند منصفی مشخص است که فرافکنی می نمایید و فقط کوتاهی ها و اهمال خودتان را با جوابیه و بیانیه و گاهاً با سکوت و … توجیه می نمایید که بایستی گفت که این روش، روش خوبی نیست و بایستی در روز قیامت جوابگو باشید.

  پاسخ دادن
 5. 19

  ویمیر

  ضمن تشکراز همه دوستان عزیزی که برای آبادانی وخفظ وبقای من زحمت میکشند …
  بله من خود ویمیر هستم… بی شک یکی از زیباترین نقاط دیدینی وگردشگری که طی نسلهای فراوان به خاطر طبیعت زیبا وبکرم وداشتن چشمه های پرآب وپوشش گیاهی متنوع وازهمه مهمتر میزبانی کوه شاهو نسلهاست که مورد توجه هستم …
  متاسفانه هرچه ازنظر تکنولوژی پیشرفت حاصل شد من بیشترمورد بی مهری قرار گرفتم ، دراینکه علم وتکنولوژی باید درخدمت بشریت باشد شکی نیست اما آیا این تکنولوژی چقدر درمورد من بکار گرفته شده خدامیداند…
  بهم اطلاع دادند که دعوایی برسرمن صورت گرفته اصل موضوع رامتوجه شدم ابتدا از عزیزانیکه برای من نگران بودند وتصاویر جاده ناهموار ونامطلوبم رامنتشر کردند بی نهایت سپاسگزارم این نشانه فرهنگ بالای آنها ونگرانیشان است امااز دوستانیکه ازبابت این نگرانی نگران هستندبسیار نگرانم ، دوستان عزیز شورا یک نهاد مردمی است نه صحنه مبارزه وکارزار علیه مردم ظاهرا شمابیشتراز اینکه به فکر مردم ورفاه آنها باشید دارید برعلیه مردم ومقابلشان موضع گیری می کنید .اگر زمانهای قدیم بود بیشک ریش سفیدان ومعتمدان اگرباجمع آوری کمک های مردمی ودولتی هم که بود نسبت به حل اینجور مشکلاتی اقدامات عاجل میکردند اما ظاهرا الان شما دست به دامن نامه ها وبخشنامه ها شدید ودارید رفع تکلیف می کنید پس بفرمایید مردم شمارا برای چی انتخابکرده اند ؟؟؟ اینهمه جلسات وکمسیونهای زیاد که بعضا به درگیری هایی هم منجر میشود به چه دردی میخورند … دیروز بادوستم سردره هم صحبت میکردم دقیقا بااین صحبتهای من موافق بود امیدوارم شورا بدون قید وشرط وبند هرچه زودتر نسبت به رفع مشکلات مااقدام نماید درغیر اینصورت مردم فهیم پاوه به حمایت ازما آنها رابشدت بازخواست خواهند کرد…
  ازطرف ویمیر به نمایندگی از سردره …
  سپاس ازهمه مردم عزیز.

  پاسخ دادن
 6. 18

  ....ولدبیگی

  خواهشی که از همشهریان و شورا و شهردار محترم دارم این است که در صورت امکان جهت انجام برخی کارهاکه به قول اقای یوسفی در محدوده شهر نیستند و یا در محدوده هستند و همتی والا و همکاری عمونی را می طلبد و شورا به تنهایی قادر به انجام ان نیست با همفکری مردم و کمک گرفتن از خود مردم این کارها را انجام دهند تا ان شاالله بتوانیم بخاطر مسایل کوچک و پیش پا افتاده همچون جاده بیدمیری و یا هر مشکل دیگر مجبور به بیانیهه دادن و جوابیه ان و … نباشیم
  موضوع جاده بیدمیری در یک جلسه با حضور باغداران این مسیر و مردم شهرمان که بحمدالله هیچ مکان دیگری جهت تفریح ندارند حتما حل خواهد شد
  به امید روزی که مردم ما بجای انتظار از دیگران و مسولین، خود به فکر انجام کارهای خود باشند زیرا عواقب این بی توجهی و این خواب چهار فصل دامن خود ما را خواهد گرفت و ان زمان دیگر کاری نمی توان انجام داد
  با تشکر از همشهریان گرانقدر

  پاسخ دادن
 7. 17

  ....ولدبیگی

  به نظر من علت اصلی این به قولی فرافکنی و شانه خالی کردن از برخی مسولیتها و فخر فروختن و منت نهادن بر سر مردم بخاطر انجام برخی از کارهایی که انجام می دهند، ناشی از رضایت کاذبیست که این افراد از خود و عملکرد خود دارند و گاها خود مردم هستند که این حس رضایت مندی را در عزیزان شورا و سایر مسولین ایجاد می کنند.
  مردم ما باید بدانند اگر مسولی کاری انجام داد وظیفه خود را انجام داده و نیاز به بزرگنمایی و تشکر های انچنانی ندارد و اگر کم کاری و خطایی از انها سر زد باید مورد بازخواست قرار بگیرند تا در اینده بتوانند مسولیت خود را به نحو احسن انجام دهند….
  اما متاسفانه در شهر ما، من و بیشتر مردم شهرمان فقط نقد انجام می دهیم و اگر قرار باشد عملی هرچند کوچک هم انجام شود همه ما میدان را خالی می کنیم و به انتظار دیگران می مانیم…. و این در شرایطیست که گاها این عملی که باید انجام شود مستقیم یا غیر مستقیم به ما و خانواده و جامعه ما مربوط می باشد و انتظار داریم دستی از برون به کمک ما بیاید و یا شاید هم احساس می کنیم که با حرف زدن خالی کارها خود بخود انجام می شوند
  اما واقعیت چیز دیگریست و تا ما نخواهیم و وارد عمل نشویم هیچ کاری انجام نمی شود و اگر هم اتفاقی عملی صورت گرفت شرایط مطلوب را نخواهد داشت…
  متاسفانه و باز هم متاسفانه ما انتظار داریم عزیزان شورا که برای انتخاب شهردار و یا رییس شورا بیش از یک سال زمان را هدر دادند تمام کارهای شهرمان را خود انجام دهند که این امر تقریبا غیر ممکن است…

  پاسخ دادن
 8. 16

  شهروند 2

  شورا و شهرداری عرضه ندارن خیابون های فرعی داخل شهر درست کنن الان میخوای برن جاده بیدمیری تیغ بزنن.
  اونجا جلوی دید مسافرین و مسئولین محترم استانی نیس که بعضی وقتا به پاوه میان
  شهردار فقط جاهایی درس میکنه که در دید باشه

  پاسخ دادن
 9. 15

  ساربان

  علت اصلی در این فرافکنی ها نبود علم و آگاهی است. کاش می شد هرکسی به شورا انتخاب می گردید را در یک دوره شرکت داد و به او آموزش داد که چگونه بایستی کار کند.
  تمامی مشکلات شهرمان بر روی زمین مانده و متاسفانه کسی نیست پیگیری نماید.
  ما شورا را انتخاب نمودیم که نماینده مردم در حل مشکلات باشند اما ظاهراً آنها نماینده دولت در توجیه نمودن کم کاری خود شدند.
  طرح های اصلی و زیربنایی شهرمان که همه و همه مسکوت مانده اند به کنار؛
  آیا واقعاً تیغه زنی به جاده ویمیر به طول حدود 3 کیلومتر که کمتر از 5 میلیون تومان برای شهرداری یا شورا هزینه دارد راحت تر بود یا این همه نوشتن جوابیه و … !!!؟
  اگر هزینه هر گلدان را که در نوروز به مردم دادند فقط 1000 تومان فرض نماییم و تعداد خانوار پاوه را 6000 خانوار، و فرض نماییم که به همه خانوار ها گلدان تحویل شده است هزینه آن(6 میلیون تومان) از هزینه تیغه زنی جاده بیدمیری بیشتر است. آیا دادن گلدان به مردم خلاف قانون نبود که الان ابراز می دارند تیغه زنی جاده ویمیر خلاف قانون است؟!!! آیا هزینه نمودن بیت المال به این صورت حیف و میل کردن نیست؟!!!

  پاسخ دادن
 10. 14

  امید

  تا آنجا که تجربه قد بکشد این جوابیه را آقای یوسفی نوشته است . فراافکنی ” بازی با کلمات و … ایشان مردم را مانند خود می پندارند غافل از اینکه بسیاری از مردم ما از ایشان سرتر هستند و سفیدخوان.به امید آنکه آقای یوسفی با دید وسیعتری به اطراف و مردم بنگرند.

  پاسخ دادن
 11. 13

  پاوه شار

  ازماست که برماست، به قول دوستان وقتی دردادن رای دقت نمیکنیم وعشیره ای فکرمی کنیم دیگر چه انتظاری میرود.
  جناب آقای یوسفی فکرکنم شماشورا را بابخشداری اشتباه گرفتید ،شمادردوران تصدی گری این شخل درقالب بخشنامه ها به اندازه کافی مردم نوسود راعذاب دادید اینجاشورای شهراست لطفا به جای پنهان شدن درپشت بخشنامه های دست وپاگیر وفرافکنی ها کمی هم همت کنید ودست از این روش بردارید شمامثلا نمایندگان مردم هستید. اون ازسال اول که به جنگ ودعوا برای تعیین شهردار وریاست شورا و… گذشت اینم ازسال دوم که دارید اززیر بار مسئولیت شانه خالی می کنید پس شماکی میخواهید به قولهاییی که درقالب شعارهای انتخاباتی میدادید عمل کنید به جای متهم کردن بچه های سلام پاوه خودتان رامحاکمه کنید .
  درپایان ازآقایان فرهاد صالحی وحاتمی عزیز برای این گزارش زیبا و بجاتشکر میکنم وبرایشان آرزوی موفقیت دارم خداوند نگهدارتان

  پاسخ دادن
  1. 13.1

   کیوان

   فرافکنی روشما وامثال شما میفرمایید دوست عزیز وگرنه شهر فرسوده وغارت زده پاوه که چندین ساله چپاول شده به دست امثال فاروق یوسفی ها دراین مدت زمان کم درست نمیشه انتظار داری که تنهایی بیاد معجزه کنه خودت برای این شهرچه کارا کردی وجدانتو بیدارکن وانتظارای معقولی داشته باش تا اونجایی هم که میدونم فاروق یوسفی یکی از بهترین بخشداران استان شد در طول زمان اندکی که آنجا بود واکثرمردم نوسود هم ازعملکرد ایشان راضی بودند ایشون نه برادرمه نه فامیلم ونه کس وکارم فقط برای من یه همشهریه که صادقانه برای رفع مشکلات این شهر داره تلاش میکنه کارای خوبی کردن که اگرم این موضوع کم کاری اونا باشه بااین کار حیثیت چندین سالشونو زیر سوال نبرم در ضمن آقای صالحی این گزارش بیشتر از همه برای شما خوب شد نه اینکه رقیب همدیگه اید کلی آمارتونو بالا بردید بااین گزارش جنجالیتون نه!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   پاسخ دادن
 12. 12

  ولدبیگی

  با سلام
  با سپاس از همه کسانی که در راه ابادی دیارمان فعالیت مثبت و مفیدی دارند….
  ظاهرا این دوره شورای شهر پاوه شمشیر رو از رو بسته اند و کوچکترین تذکری به انها حتی اگر بحق هم باشد با نامه و جوابیه همای بلند بالا که اکثرا از نظر محتوا و نوع نگارش به یک سبک می باشد جواب همشهران را می دهند و با این شیوه می خواهند کسی حتی به فکرش نرسد که انها را مورد نقد قرار دهد….!!!
  جاده وهانه ساو و…محدوده شهر می باشد و چه داستانها که برای ان نساختند..!! اما مسیر بیدمیری محدوده انها نیست..! خود بیدمیری را پارک و تفرجگاه شهر می دانند و ان را برای مسافران و شهروندان معرفی می کنند و از فعالیت های شورا در ان صحبت می کنند…اما جاده و مسیر منتهی به ان در محدوده انها نیست…؟!

  اگه امکان داره برای همشهریان محدوده، محدوده خود و شورا و شهر را مشخص نمایید تا سوءتفاهمی پیش نیایید…
  در ضمن برای ساخت هر شهری به مسءولینی لایق و کار امد نیاز است و هیچ مسءول و سرپرستی نمی تواند به بهترین شیوه خدمات ارایه نماید مگر اینکه منتقدانی داشته باشید و به شیوه های مختلف عملکرد او مورد نقد قرار گیرد و او و یا ان گروه با روی باز با این نقدها روبرو شود و از انها در جهت پیشرفت بهره ببرد…
  و اگر در ارگانی و یا هر جایی مسولی و کسی که به هر نحوی مسول انجام کاری است ان کار را به نحو احسنت انجام دهد انجام وظیفه بوده و هیچگونه منتی ندارد و اگر هم کسی تشکری کند بزرگواری خود را ثابت نموده است….
  با تشکر از مدیریت و همراهان سلام پاوه

  پاسخ دادن
 13. 11

  مطلع

  سلام
  جناب آقای یوسفی بنده ساکن خ آرامگاه می باشم و چند وقت پیش شما با ادوات شهرداری جاده سردره را تا نزدیک گاوداری آقای رضایی تیغه زدید چطور آن اقدام خلاف قانون نبود اما برای جاده ویمیر خلاف قانون است . برادر عزیز مردم چشم دارند و … نیستند شما چشم خود را بسته اید . بنده از ماشین آلات شما ( گریدر و غلطک ) حین کار عکس دارم و در صورت لزوم ارسال می کنم . البته اگر دوباره فرافکنی نکرده و همه چیز را انکار ننمایید .!!!!!!

  پاسخ دادن
 14. 10

  پاوه ای

  باسلام خدمت جناب اقای صالحی مدیر محترم سایت
  آخه کسی نیست بگه پاوه کجارو داره که مردم برن و اوقات فراغتشونو سپری کنند جز بیدمیری و سردره بعد اونم نه جاده درست و حسابی داره نه سکویی برای نشستن مردم بعد سر جاده تابلو زدن به طرف تفرجگاه بیدمیری اگه نمیدونید بزار بهتون بگم به جایی میگن تفرجگاه که یه چند تا جای نشستن و چند تا سرویس بهداشتی داشته باشه و یه جاده درست و حسابی که عبور و مرورش اسان باشه چند تا دست شویی درست کردن که درست روی منبع های آب شهرستان هست و بعدا میگن خانه باغ ها آب رو الوده کردن آخه کار های خودتون باعث الودگیه و گردن باغ دار ها میندازید پاوه و همدان همزمان شدن شهرستان اما این کجا و آن کجا

  پاسخ دادن
 15. 9

  داداش کوچولو

  از ماست که بر ماست
  در هنگام کاندیدا شدن برای شورا و در هنگام رای دادن به اعضای شورا همت نکردیم و دقت نکردیم.
  آیا افراد تحصیل کرده، مهندس، کارشناس واقعی، مجرب، آشنا به مسایل عمران شهری و … در شهرمان نبودند که کاندید شوند؟!
  آیا بایستی شورای شهری که به عقل و علم و فرهنگ شهره عام و خاص است این چنین کسانی باشند که هیچگونه توجهی به اصل مسایل نداشته و فقط به حواشی بپردازند.
  متاسفانه شورای ما یا ساکتند که ناشی از …. آنها می باشد یا سفسطه و مغلطه می نمایند که …..!
  امید که بخود بیاییم و بدانیم که داریم چکار می کنیم

  پاسخ دادن
 16. 8

  ذره بین

  من موندم در این دو کلمه؟؟؟؟؟

  تماس تلفنی با هریک ازاعضای شورای اسلامی شهر ویا شهردار پاوه ؟؟؟؟؟؟/

  مگه این اعضا تابه حال نرفتن جاده بید میری ؟؟؟؟مگه شما نبودید که زمان که می خواستید افکار عمومی رو به سمت خود جلب نماید و با جمله (((( خدمت به خلق خدا وظیفه ماست )))) چی شد؟؟؟؟
  یک بار نه بخاطر ما بلکه بخاطر خدا یک کار انجام بدید

  خدای نکند شاید برای کسی که به قصد سفر به این منطقه رو داشته باشهدر طول مسیر برایش اتفاقی بیفته تا به بیمارستان پاوه میرسه نفسه های اخرشه دیگه .وجدان شما این رو قبول میکنه؟؟

  یک مثال ساده بود ایا شما مخالفید؟؟؟؟

  پاسخ دادن
 17. 7

  سمیه

  تنها مشخصه و ویژگی بارز شورای شهرفراکنی ، حرف زدن و شعار می باشد و در طول دو سال گذشته هیچ کار عملی که مردم شاهد آن باشند و در پیشرفت شهر موثر باشد انجام نداده اند .

  پاسخ دادن
 18. 6

  رامین

  آنچه که برای عموم مردم مفید فایده است دم از قانون‌ میزنند ولی ساخت عمارات آنچنانی توسط اعضای….. اونم با ادوات وپرسنل شاید م مصالح دولتی ازقانون دم نمیزنند یا اسفالت نمودن جاده سریاس به شاهو توسط شهرداری پاوه هرچند جای تقدیر داردبحث قانون به میان نمی آورند

  پاسخ دادن
 19. 5

  پيشنهاد

  با سلام خدمت آقاي يوسفي و ساير اعضاي محترم شوراي شهر و جناب شهردار محترم
  دوستان چرا يك بار و براي هميشه مسئله جاده ويمير را حل نمي كنيد.پيشنهاد بنده اين است كه شهرداري اين جاده را از سراب هولي تا ويمير با رعايت تمام زير ساخت ها آسفالت نمايد و سپس از همان ابتداي ورود به جاده يعني از سراب هولي از ماشين هاي عبوري مبلغي تحت عنوان عوارض اخذ نمايد.اين كار چند فايده داردكه يكي از آنها ايجاد شغل براي حداقل چند نفري است كه به اخذ عوارض مي پردازند دوم يك منبع درامد ثابت براي شهرداري ايجاد مي شود كه مي توان سالانه مبلغي از ان را به امر تعمير و نگهداري جاده اختصاص داد و ….

  پاسخ دادن
 20. 4

  پاوه شار

  ماشاالله شورا وشهرداری درصدوربیانیه وجوابیه بسیار توانمند هستند ایکاش نصف انرژی که برای نوشتن وصدور این جوابیه صرف کردن برای برطرف کردن جاده ویمیر بکار میگرفتن … خداهمه مارا به راه راست هدایت کند

  پاسخ دادن
 21. 3

  پارسا

  مگه میخاین اتوبان درس کنین که اینقد این موضوعو بزرگ کردین تو شهرهای دیگه چه کارهای زیربنایی و اشتغال زا دارن انجام میدن دغدغه مردم شهر ما هم شده آسفالت خیابونها و تیغه زنی به قول معروف تفرجگاه شهرمون

  پاسخ دادن
 22. 1

  راشد

  با سلام
  استدلالات جناب یوسفی در خصوص عدم تیغه زنی جاده بیدمیری فرا فکنی است.
  سوالی که از آقای یوسفی دارم این است که فرض نماییم این منطقه خارج از محدوده است چرا شهرداری به آسفالت جاده زاوه لی (از سریاس) اقدام نمود مگر آنجا جزء شهر پاوه می باشد؟!
  از طرف دیگر، ضمناً مگر شما نماینده مردم نیستید پس چرا به خواست های عمومی مردم این شهر اعتنایی ندارید؟
  بحث چشمه بل یک خواست عمومی و حتی ملی است تیغه زنی جاده بیدمیری یک خواست عمومی است آیا نقش شما فقط به پپمکاتبه ساده یا ذکر آن در سایت تان خلاصه می شود؟!
  به شما بصورت برادرانه توصیه می نمایم در دوسال دوم خدمت تان در شورا رویکردتان را تغییر نمایید و به خدمت به خلق و مردم عزیز پاوه توجه نمایید. باشد که در این راه موفق و موید باشید.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.