یک نظر

 1. 1

  سامان حیدری

  این هزاران ساعت آموزش به چه کسانی داده شده است؟
  خروجی این آموزش ها چیست؟
  کدام کارگر ساختمانی و استاد و بنا در شهر ما آموزش دیده و با مدارک فنی و حرفه ای مشغول خدمت اند؟
  لطفاً فقط به فکر آمار و ارقام نباشیم و به اصل موضوع بپردازیم.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.