یک نظر

  1. 1

    دوستدار کتاب

    فقط یک جمله میگویم واقعا به حال مردمی باید گریست که یک سازمان عریض وطویلش در طی سال توان ۲۵۰ بله ۲۵۰ جلد کتاب برای اهدا دارد ان هم کتاب کودک که احتمالا زندگی ائمه وپیامبران فقط با چند صحفه (کمتر از ۲۰ صحفه) البته نمی دانم این حدث منه اما تاسف بار است در یک شهر ۵۰ هزار نفری پاوه در مدارش ۲۵۰ جلد کتاب پخش شود به مسئولش باید دستمریزاد گفت که با افتخار هم رسانه ایش کرده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.