یک نظر

  1. 1

    دوستدار کتاب

    فقط یک جمله میگویم واقعا به حال مردمی باید گریست که یک سازمان عریض وطویلش در طی سال توان 250 بله 250 جلد کتاب برای اهدا دارد ان هم کتاب کودک که احتمالا زندگی ائمه وپیامبران فقط با چند صحفه (کمتر از 20 صحفه) البته نمی دانم این حدث منه اما تاسف بار است در یک شهر 50 هزار نفری پاوه در مدارش 250 جلد کتاب پخش شود به مسئولش باید دستمریزاد گفت که با افتخار هم رسانه ایش کرده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.