یک نظر

  1. 1

    فرید - ح

    به نظر می رسد که تعداد مسافران ورودی سال به سال در حال کاهش است. این خود یک فاجعه به شمار می رود بایستی به برنامه ریزی مدون براساس مطالعات علمی پرداخت و مدیران را ملزم به اهتمام در این مسیر نمود.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.