یک نظر

  1. 1

    ناشناس

    با این وضعیت نظام آموزشی وقبولی راحت وآسان و مفت وبدون یادگیری از ابتدایی تا دانشگاه از یک سو وبیکاری میلیونی جوانان لیسانس وفوق لیسانس ودکترا از سوی دیگر نه تنها در ایام نوروز در هیچ زمان دیگری انگیزه ای برای درس خواندن نیست

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.