قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » « دشمن آشكاروتهاجم خاموش» / علاءالدین محمدی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : به مقابله بااسلام برخاسته اند . اين هجوم اگرچه ارام وخاموش اغازشده اما اصول و پايه هاي اعتقادي مردم راهدف قرارداده وبادقت ماهرانه اي تمام گروه هاي مختلف جامعه رادربرمي گيرد.

«فن آوري ماهواره وآمارتقريبي آن»

عصري كه دران قرارداريم ،عصرارتباطات وعصرسلطه پديده رسانه برزندگي انسانهاست .

بي گمان برنامه هاي راديويي و تلويزيوني موفق شده اند افكار و عقايد انسانهاي بي شماري را دستخوش تغيير قرار داده اند. سازنده تمدن منحط غرب براي ترويج علا الدین محمدیسكولاريسم اقدام به تآسيس هزاران شبكه تلويزيوني و راديويي كرده است كه بصورت شبانه روزي برنامه هاي گوناگوني رابا اين هدف پخش مي كند. متأسفانه دستيابي به اين برنامه ها دركشور ما بسيار ساده و امكانپذيراست.

بايد توجه داشت كه وقتي سخن ازماهواره به ميان مي آيد ابتدا مسائل ضد فرهنگي آن جلب توجه مي كند سپس مسائل سياسي،علمي و ورزشي ايفاي نقش مي كند.

براساس تحقيقات بعمل آمده بيشتراين شبكه هاي ماهواره اي باوجود هدفها وسليقه هاي گوناگون درهجوم به مباني ديني بطورجدي اشتراك دارند وهركدام بامأموريتي خاص ابتدا چنين به نظرمي رسد كه پيشرفت رسانه هاي ماهواره اي بصورت مطلق وبي قيد وشرط پديده اي مطلوب است وبراي تحقق دهكده جهاني ضرورت تام دارد حال انكه درتجربه كوتاه وچندين ساله معلوم شده كه برخي ازپيامدهاي سوء اين پديده ازحيث فرهنگي به شدت اسيب زاست.

گفتني است فرايند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و ديگر رسانه هاي گروهي براي پخش امواج درسطح گسترده ،شمشيري دولبه است كه مي تواند پيامد هاي مثبت ومنفي رابه دنبال داشته باشد الگو گزيني جوانان و نوجوانان از رسانه هاي تصويري در دهه هاي اخيرتوجه پژوهشگران روانشناسي را به خود جلب كرده است.امروزه بطور متوسط روزانه بيش از5/4 ساعت از وقت جوانان به تماشاي ماهواره و برنامه هاي آن اختصاص يافته است كه اين بيشترين تآثيرمنفي را در ارتباطات افراد خانواده كه سرمايه اجتماعي ماست را فرا گرفته است.

لازم به ذكراست درجامعه امروز بيشتر وقت جوانان و نوجوانان علاوه بر ماهواره در شبكه هاي اجتماعي مجازي سپري مي شود و متأسفانه كمترين ارتباط را با اعضاي خانواده خود دارند كه اين عدم ارتباط با اعضاي خانواده آسيب بزرگي مي باشد.

«وضعيت ماهواره درايران»

امروزه حدود 90 ماهواره درجهان فعاليت مي كنند كه اين تعداد ماهواره امواج حدود 7000 شبكه تلويزيوني راارسال مي كند.ازبين اين 90 ماهواره امواج حدود 30 تا 35 ماهواره آسمان كشورمان را پوشش مي دهند كه حدود 3000شبكه را پوشش مي دهد وهرروز تعداد انها زياد مي شود بطوريكه هرسال 5 شبكه به شبكه هاي فارسي زبان اضافه مي شود.

«رويكرد نامناسب به ماهواره»

امروزه بيشترافراد جامعه زمان زيادي ازشبانه روز رابه تماشاي برنامه هاي ماهواره اي اختصاص مي دهند وهمين امرسستي نظام بيشترخانواده هاي ايراني رابه دنبال دارد .برخي كارشناسان معتقدند امروزه افراد جامعه وسايل ارتباط جمعي ساده مانند راديو و تلويزيون يا ويدئو را جوابگوي نيازهاي خود نمي دانند وبه همين علت به دنبال وسايل ارتباط جمعي مي گردند كه تنوع داشته باشند وبتوانند با دنياي بيرون ارتباط برقراركنند. علاوه براينكه برنامه هاي ماهواره اي محتواي علمي واموزنده نيزدارند اما امروزه بيشترجوانان ماهواره رابراي استفاده ازبرنامه هاي علمي استفاده نمي كنند و بيشتربه دنبال برنامه هايي مي گردند كه در رسانه داخل پيدا نمي شوند و در واقع بخاطربرنامه هاي مبتذل ومستهجن ازماهواره استفاده مي كنند كه زمينه انحراف و سقوط اخلاقي در اين برنامه ها براي قشرجوان بسيار زياد است و اوج فاجعه اينجاست كه به فرموده پيامبراكرم(ص) مي فرمايد:چه مي شود شما را انگاه كه ناپسند راپسنديده مي شماريد وبد راخوب مي بينيد.

«تقابل فرهنگ ديني وغربي دربرنامه هاي ماهواره اي»

1- درفرهنگ ما پوشيدگي ارزش دارد درحاليكه درفرهنگ غربي برهنگي ارزش وعامل ارتقاء شخصيت زن مي باشد

2- رازداري وپرده پوشي درمسائل شخصي براي ما يك فضيلت است اما درفرهنگ غربي افشاگري وپرده دري نشانه شجاعت واستحكام شخصيت افراد است.

3- ماعفاف وپرهيزازجلوه گري زنان راارج مي نهيم اما آنها جلوه گري وخود آرايي زنان رابالاترين امتيازمي دانند

4- ماتفاهم ،آرامش وصلح راميان افراد ضروري مي دانيم آنها هميشه درپي طرح تضادها وااختلاف ها ميان نسلها وگروه هاي جامعه هستند

5- ماكمال جويي،ارزش گرايي ومعنويت طلبي راموجب سعادت مي دانيم آما انان بيننده رابه سوي سرگرمي هاي بي ارزش،لذت هاي زودگذرومادي گري محض سوق مي دهند.

خلاصه آنكه همت ما در شكوفايي استعداد هاي خدادادي انسانها ،تقويت قوه عقلاني وتهذيب انساني است.درحاليكه تلاش غربي ها برخاسته از فرهنگشان درتحريك قواي نفساني وتخريب نيروهاي فطري والهي بشري مي باشد.

«آينده ماهواره ………..؟ »

بنظرمي رسد باسياستهاي رسانه اي وفرهنگي فعلي،گرايش شهروندان به ماهواره بيشترخواهد شد و در سالهاي اينده شاهد شبكه هاي فارسي زبان خاص بينندگان اقليت ،هم خواهيم بود يعني شبكه هاي خاص كودكان،هنرمندان،جوانان،دوستداران موسيقي،علاقه مندان به سياست وغيره وشبكه هاي قومهاي مختلف ازجمله شبكه هاي براي ترك ها،كردها،بلوچ ها،عربها وبه نظر مي رسد درسالهاي اينده تأثيرات سياسي ماهواره ها بيشترخواهد شد.

«راهكارهاي مديريت ماهواره»

1- اتخاذ سياستهاي اقناعي وايجاد شناخت لازم درمورد سوء تماشاي برنامه هاي بيگانه ازطريق طرح گفتگوي جوانان وهمچنين همسوسازي برنامه هاي تلويزيون براساس خواسته هاي منطقي جوانان وفرهنگ بومي خودمان

2- ايجاد تنوع وجاذبه دربرنامه هاي مختلف تلويزيون

3- برنامه ريزي جدي درخصوص متنوع وپربارنمودن برنامه ها درايام تابستان وپركردن اوقات فراغت جوانان براساس نيازوعلاقه آنان

4- ايجاد شرايط مناسب جهت برگزاري كلاسهاي مختلف درراستاي مهارت آموزي حرفه اي جوانان

5- ايجاد فضاهاي ورزشي درراستاي تخليه انرژي جوانان وجلوگيري ازورود به برنامه هاي ماهواره اي تخريب كننده

6- برگزاري دوره هاي خودباوري وافزايش اعتماد به نفس به همشهريان وبها دادن به ارزشها وداشته هاي خود وبه عبارتي ديگرايمن سازي افراد بويژه جوانان ونوجوانان دربرابرهجوم بيگانگان وافزايش قدرت مقاومت آنان

7- حذف برخوردهاي فيزيكي ومحدوديت آفريني دراستفاده ازماهواره واينترنت و… وجايگزين كردن برنامه هاي سازنده ومورد علاقه جوانان

8- نظارت خانواده ها درمديريت برنامه هاي ماهواره اي فرزندان خود

9- متناسب بودن برنامه هاي صداوسيما باشرايط سن،جنسيت وتحصيلات بينندگان خود.

10- تقويت وحمايت ازرسانه هاي داخلي، سينماها،نشريات،مجلات،خبرگزاريها،روزنامه ها، كتابها وسايتهاي داخلي.

11- ايجاد فرصتها وشرايط لازم جهت ازدواج واشتغال جوانان

12- برگزاري دوره هاي اموزشي درراستاي تحكيم خانواده

13- هدايت وتشويق كودكان وجوانان به سمت وسوي مراكزديني ومساجد.

منابع ومأخذ: آسيب هاي اجتماعي نوپديد(مولفان:دكترمهرانگيزشعاع كاظمي،مهرآورمومني جاويد       )

تهيه وتنظيم:علاء الدين محمدي

فارغ التحصيل رشته روانشناسي

 1. ولدبیگی

  ضمن تشکر از همشری(شاید برخی از کلماتی که به کار میبرم تکراری، کلیشه ای و تا حد زیادی مردم ما از انها تنفر داشته باشند اما متاسفانه واقعیت هستند… )
  این نکته را یاداور شوم که جامعه بیشتر سنتی کل ایران و شهر ما در این دوران پیشرفت رسانه و و جنگ نرم دقیقا و با برنامه ریزی بسیار دقیق و حساب شده از هر سو مورد تهاجم قرار گرفته است و در این بین شهر ما پاوه بدلیل به ظاهر روشن فکر بودن مردم و به روز بودن اکثریت جامعه به نسبت بیشتری از این امکانات استفاده می کنند و تاثیر ان هم بیشتر خواهد بود…
  بد نیست درباره مدیران شبکه های فاسی زبان که مورد علاقه بیشتر مردم ایران و شهر ما هستند تحقیق نماییم تا به واقعیاتی که پشت پرده این همه زیبایی است پی ببریم شاید قدری رویکرد خود را اصلاح نماییم
  نمی توان از برخی رفتارهای کودکان و حتی بزرگسالان به راحتی گذر کرد رفتاری که کپی برابر اصل این شبکه ها می باشد و در طول زمان می تواند حتی جامعه ای را نابود کند ….

 2. همشهری

  ضمن تشکر از نگارنده متن لازم است به این نکته دقت کنیم که پیشرفت وفراگیر شدن وسایل ارتباطات باعث شده که انسانها با افکار متنوع و رسوم و پوششهای متنوع بتوانند با همدیگر تعامل داشته باشند و صد البته تاثیر پذیری انها از هم دیگر غیر قابل پیشگیری و انکار ناپذیر است و اینکه ما بیاییم این تاثیر پذیری را برنامه ریزی شده و طبق نقشه طراحی شده و زیر عنوان تهاجم بیان کنیم فکر کنم ناشی از توجه نکردن به روند تحولات اجتماع با در نظر گرفتن ابزارهای ارتباطی باشد.نمیشود و غیر حقیقی است که حالت سکونی برای مسائل فرهنگی و اجتماعی قائل شد چرا که اگر چنین بود انسان در همان مرحله عصر سنگ تا حالا باقی مانده بود .چگونه میشود با ایجاد جوی خشک و شکننده در منزل، جمع کردن ماهواره، یا ایجاد پارازیت و …..به جدال با این پدیده سیال اجتماعی رفت؟وامید توقف این نیروی روان و جاری را داشت.فقط در صورتی میتوان این کار را کرد که یک اجتماع کاملا ایزوله درست کرد و دورآن را دیوار بلندی کشید و هر گونه ارتباط با دنیای بیرون آن را قطع کرد و هر گونه حس سوال و تفکر و علم و هنرو موسیقی را از انسانهای آن گرفت .ایا ایجاد چنین فضایی امکان پذیر است؟اگر امکان پذیر بود لابد نمونه های از ان را تا حالا شاهد میبودیم.پس امید به یک دست شدن جوامع و انسانها و اینکه همه مثل هم بیاندیشند و بپوشند و بخورند و…. امید واهی خواهد بود و با چنین ذهنیتی به طرح برخی مسائل پرداخت.

 3. ناشناس

  هیچکدام ازاینادلیل نمیشه که باامواج پارازیت به جان مردم افتاد!خطرارسال امواج پارازیت بیشترازآسیبهای ماهواره است.لطف کنیدراجع به این خطرات هم بنویسید!

 4. مدریک ولدبیگی

  با سلام خدمت شما برادر بزرگوار
  موضوع به بسیار حساس و مهمی اشاره کرده اید و خدارو شکر توانسته اید تا حد زیادی مطلبی کامل و مفید را برای خوانندگان گرانقدر و مردم عزیز شهرمان فراهم نمایید
  هرچند مطلب بسیار کلی می باشد و بسیاری از موارد در حد جزء قابل اجرا ممی باشند

  شهر پاوه با وجود دارا بودن مردمانی که از نظر فرهگ و ادب و دیانت در منطقه و کل ایران شناخته شده می باشند، اما متاسفانه بساری از خانواده ها و مردم شهرمان بخاطر زیرکی و برنامه ریزی دقیق و حساب شده برخی از این شبکه های ماهواره ای گرفتار شده و شاهد بازتاب ان در رفتارهای همشهریان در خانواده و جامعه هستیم ….که امید است همه مردم عزیز شهرمان به نوبه خود با قدمهای کوچک و مشاوره گرفتن از افراد اگاه در این زمینه، حداقل خود و خانواده خود را از این تهاجم همه جانبه حفظ نماییم….
  از همه بزرگوارانی که به نحوی می توانند در این راه کار مفیدی انجام دهند خواهش می کنم کوتاهی نکنند
  بخصوص مسءولین ادارات و انجمنها و همه کسانی که تریبون در اختیار دارند
  باتشکر

 5. فاروق خسروی

  خدمت همه بینندگان این وبسای عرض سلام همچنین عرض تبریکات فراوان بخاطر نو شدن تبیعت را داشته امید آنست که همهی ما در این سال به هر نحوی از دردسرهای دنیوی رهایی یابیم به امید پروردگار یکتا بسیار خوشحالم که مطلبی را با تهیه و تنظیم استاد گرانقدر و دلسوز که من اسمش را در بهزیستی به عنوان رییس نمیگذارم بخاطر اینکه ایشان بحدی با مددجو ها راحت و نزدیکند که در این مطلب رازداری که آمده بود پرده پوشی که آمده بود ضمن اینکه با مددجو ها رعایت می کنند همیشه همانند تکیه گاهی محکم هم برای مددجویان خویش بوده و مددجویان ایشان را همیشه جزء خانواده خودشان دانسته اند البته همی اعزای بهزیستی جزء یک خانواده هستند اما ایشان چون در رأس کارند با دغدغه ها و مشکلاتی که استفاده نادرست کردن از فضا های مجازی یا ماهواره ها بوجود میآید بیشتر برایشان ملموس است پس جناب رییس آقای محمدی عزیز از مطلب زیبایتان سپاسگزار و و امیدوارم کمی همی ما هر کدام به نوعی به خود بیاییم با تشکر فاروق خسروی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |