2 Comments

 1. 2

  نقد

  غالبا انسانی که میاد از یک فاجعه انسانی می نویسد باستی یک سری قواعد رو رعایت کند .اولا خود به ان چیزی که مینگارد ایمان واقعی داشته باشد به این معنی که اگر امد و قدرت رو در دست گرفت با طرز فکری که دارد ایا او هم مرتکب تکرار تاریخ نخواهد شد؟ایا خود او معتقد به رعایت حقوق تمامی افکار واقلیت ها است و اجازه خواهد داد افکار مخالف او در کنار او رسانه داشته باشد؟ایا اجازه خواهد داد در گفتار و کردار کرامت و حرمت کسی را که مخالف او فکر میکند حفظ کند یا فقط در سطح شعار این ادعا عملی خواهد شد؟ دوما حتی برای ابراز همدر دری هم باشه نباید عکس گردشگری و تفریح رو برای یک موضوع تراژدیک انتخاب کند مگر اینکه سهوا یا عمدا قصد معرفی خود را داشته باشد.سوما هر کس که بخواهد در دستی شاخه زیتو و در دست دیگر کبوتر سفید صلح واشتی را به جامعه بدهد بایستی در تمامی نقاط ذهنش رنگ سفید در تمامی گفتارش حس سفید و در نگاهش نور سفید داشته باشد و در رد پایش جوانه های سبز زیتون روئیده باشد.

  پاسخ دادن
 2. 1

  پاوه ای

  معمولا ما پیرمردا وقتی 50 را رد می کنیم تازه متوجه می شویم ای بابا کجای کاریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!البته این به این معنا نیست در گذران این عمر اندوخته ای نداشته ایم چرا داشته وخوبش هم داشته ایم اما متفاوت از اندوخته های جوانان کنونی من خوب بیاد دارم در کوران انقلاب در بین جوانان رایج بود هر کسی کلمات قلمبه وسلمبه بکار می برد میگفتند فلانی خیلی بارشه مانند پشت سر هم کردن ایسمها بماند غرض بنده این است اغلب خوانندگان شما قطعا معنی ژنو ساید را نمی دانند از جمله خود بنده که یک خوانند انلاین شما هستم ایا بکار گیری این نوع کلمات بغیر از گرفتن یک ژست روشنفکری چیز دیگری می تواند باشد نمیشد به زبان سادهتری مطالبش را می نوشت قعا خیلی از دوستان با دیدن این سر فصل از خواندن مطلب منصرف خواهند شد کما اینکه بنده هم مقاله را نخواندم

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.