یک نظر

  1. 1

    شهروند

    از چنین پتانسیل های باید در راه خیر وکمک. یاری نمود وانهارابایدمددویاری.نمود چنین خبرهایی باعث شعف خداوند وبنده خداوند میشود

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.