یک نظر

  1. 1

    نوسودی

    نظرات و دیدگاه ها حتماً باید بر وفق مراد باشد تا به سمع و نظر دیگران برسند؟

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.