یک نظر

 1. 1

  صبا نمامیان

  به درستی این نشان به جناب مولوی اهدا خواهد شد.
  مولوی عبدالحمید اسوه تقوا، دینداری. مردم داری و درایت بوده و از مفاخر اهل سنت به شمار می رود
  امید که در راهرخدمت به مردم با نگاه به رضایت حق تعالی موید باشند

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.