یک نظر

  1. 1

    صبا نمامیان

    این طرحها هنوز در مراحل اولیه هستند و تازه به تصویب رسیده اند اما آمار اشتغال آنها از هم اکنون بعنوان شاعلین در پاوه ارایه می گردد!
    خیلی مانده تا این طرحها به نتیجه برسند و از طریق آنها بعضی ها شاغل شوند.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.