قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » سنگ قبری برای سراب هولی / معتصم شافعی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : در گذشته های نه چندان دور دو نام ،دو مکان ، همچون دو دوست دو یار،دو دلداده و دو رفیق قســــــــم خورده با هم میزیســــتند و روزگار را باهمه تلخیها وشیرینی ها و نشیب وفرازهایش سپری می کردند . غمها وشـــــــــادیهایشان را با هم تقسیم می کردند وهمــــــــانند شــــــــیرین وفرهاد ولیلی ومجنون ، دست در دست هم نفسها را یکی می کردند و یک دل و یک صدا این ابیات را با نوای سیا چمانه برای صخره های سترگ شاهو می سرودند تا آنها هم با پژواک خود آن نوای مسیحایی را به گوش همه برسانند .

ئیمه گیانیکین له دو جه سته دا ………… وه ک شیـــعروئاوازله یه ک به سته دا دنیـا ناتوانـــــیت لیکمان کاته وه……………. مه گه ر خوابو خویسراب هولی بمان باته وه ئیمه په روه رده ی یک خولو ئاوین ………. بو یه ک مه به ست و بو یه ک پیناوین ئه گه ر له و دنیایــــش زیندو بینه وه…………. هه ر وه کو ئیستا یه ک ئه گرینه وه به هم می بالیدند وبه دیگران فخرمی فروختندو ازاین همه یک دلی و یکی بودن لذت می بردند وهیچگاه به جدایی فــــــــــــــکر نمی کردند غافل از اینکه دست تقدیر با کمک سربازانی همچون تجدد و تجمل ، بی تدبیری وکوته فکری و…. در کمین نشسته تا در اولین فرصت این دو قلوهای باستانی را از هم جدا وداستان با هم بودنشان را به افسانه ای تاریخی برای آینـــــــدگان مبدل سازد .

این دو یاردبســـــــتانی و این دوقلوهای مادر زاد کسانی نبودند به جز (پاوه و هولی ) چه شعرها که درمدحشان سروده نشد و چه داستانها که دروصفشان سیـــــنه به سیـــنه نقل نشد ، چه درد دلهایی که شـــــــاعرانی همــــچون میرزا عبدالقادرو میرزا شفیع و…. بامادر مهربانشان یعنی ( سراب هولی )نکردند ، چه رازهایی وچه غم نامه هایی که پیرمرد و پیر زنهای این دیار برای آب روان و زمزم وارش بازگو نکردند .

وه عــه زم سیران ساراو ده شت و ده ر………..تا شیم وه هه ولی سه رچشمه ی که وسه ر مه عــــــــــلوم بو لیتان یاران دلداران………… سه ر چه مه ی که وسه ر هه ولیه ن یاران سه راو چون هه ولی مه سکه ن چون پاوه …………… ما چی به هه شته ن به روی دنیاوه خوش به حال میرزاعبدالقادر و میرزا شفیع وجهان آراخانم و….. که زنده نیستند تا جدایی تلخ این دو آزارشان دهد .ولی یقینا اگر بودند چه مصیبت نامه ها و سوگ نامه هایی که نمی سرودند و چه شکوایه هایی که نمی کردند و چه اشکهایی که نمی ریختند.

نگارنده به عنوان یکی از فرزندان خلف این دو(پاوه و هــــولی ) برآن شدم تا برای بار دوم با شما عزیزان درد دل نـــموده و رنجنامه ام را به گوش شمامسئولین محترم برسانم تا شاید درواپسین دمهای جان کندن این سنبل طبیعی و تاریخی پاوه و اورامانات یعنی ســراب هولی، بربالینش حاضر شده تا اگر نتوانیم از مرگ حتمی و دردناکش جلوگیری نماییم حداقل به یاد آن همه عظمت و ابهتش ،آن همه فر وشـــکوهش و آن همه صفا و وفایش ، سنگ قبری شایسته و بایســــته برایش حک نماییم تا از محو شدن نامــــش جلوگیری نموده تا در آینده نوادگان پاوه بدانند که مادرشان چه کسی بوده است .

اصل مطلب: اکثر شهرها وروستا های ایران وشاید هم جهان ازقدیم الایام نامشان با یک پیشوند ویا پسوند گره خورده وبه مرور زمان جزء لاینـفک نام آن مکان گشته اند ، این پیشوندها و پسوندها بر گرفته از پدیده هایی همچون رویدادهای تاریخی، بافت طبیعی ، وجود چهره های ادبی و هنری و … می باشند.

در این میان پدیده های طبیعی شاید بیشتر ازهمه خود نمایی می کنند . از قدیم الایام تا چند سال پیش نام پاوه با نام سراب هولی گره خورده بود وهیچگاه به ذهن کـــسی خطور نمی کرد که شاید زمانی این دو از هم جدا شوند و سراب هولی که دلیل بودن وشکل گرفتن ورشدو نمو پاوه بوده است زمانی به این راحتی از بین برود.

سراب هولی، مکانی بود برای لحظه ای آسودن ماوایی بود برای جمع شدن ودیدار دوباره خسته تنان، تسکینی برای دردمنـــــدان و مرهمی بود بر زخم تیرخوردگان روزگار ، سنگ صبوری بود برای شکسته دلان و پناهی برای بی پناهان . سایه ای بود برای چهره های سوخته و آفتاب خورده که هر از چندگاهی عرق گرم جبینشان رابا آب سردو زلالش می شستند وخستگی یک روز پراز مشقت را ازتن زدوده و آن را به دست امواج خروشانش می سپردند .

جه ویمیر وارته ر هه ولی سه راوه ن……….. سه رمایه ی سیحه ت حه یات پاوه ن دایم ئارامگه ی جه رگه ی یارانه ن………… جای عه یش و نیشات چه م خومارانه ن نازک خیالان پاسه شان وا ته ن…………. هه ولی که وسه ری روی سه ر به ساته ن (میرزا عبدالقادر)

درددل میرزا با چنار هولی وبازگویی وثبت آن همه حوادث و رویدادهای تاریخی از زبان آن سپیدار کهنــــسال ، زبانزد خاص وعام است و مایه افتخار همه فرزندان این مرز چنار هولیو بوم ولی متاسفانه اکنون داغیست بر سینه همه آنانی که گهگاه دیوان شاعران این دیار را ورق می زنند و یا خاطرات کهنسالان را می شنوند .

سراب هولی با آن همه گذشته درخشان و پرافتخارش با آن همه نازو نعمتی که به مردمان این دیار ارزانی داشت ، متاســـــفانه اکنون مورد غضب و بی مهری برخی از فرزندان خود قرار گرفته و می رود تا برای همیشه نامش در فرهنگ لغت اورامان حذف شود و اگر امروزه غریبه ای آدرس سراب هولی را از نوجوانی بپرسد یقینا آن نوجوان درجواب باز می ماند . لذا برهمه ما و مخصوصا مسئولین محترم شهرستان پاوه واجب است تا اگر نتوانیم از مرگ سراب هولی جلوگیری نماییم حداقل سنگ قبری برایش حک نماییم تا آیندگان بدانند که روزگاری جایی به نام سراب هولی وجود داشته است .

راهکار پیشنهادی :  سال 74 بنا به دعوت یکی از دوستانم به شهرصحنه رفتم و به اتفاق همدیگر برای گردش به سراب صحنه رفتیم من که بار اولم بود آنجا را می دیدم زیاد جالب به نظرم نرسید ،مکانی بی آب و نسبتا خشک . ولی دوستم که اهل آنجا بود با اندوه وغمی عمیـــــق برایم تعریف کرد که آنجا زمانی سرچشمه ای بزرگ بوده و مکانی بسیار دیدنی ولی به دلیل مهار آب آنجا وانتقال آن به شبکه آبرسانی شـــهری دیگر اثری از آن همه طبیعت زیبا ودلربایش باقی نمانده بود . خلاصه سالها از این ماجرا گذشت تا اینکه چند سال پیش به طور اتفاقی یک بار دیـــگر گذرم به همان جا افتاد ودرکمال حیرت وتعجب با منظره ای بسیار دیدنی وجالب مواجه شدم ، همان مکان متروکه این بار با آبی روان درجویبـــاری زیبا و آبشاری خروشان و درختها و نهالهای نوکاشته وگلهای رنگارنگ هربیننده ای رامجذوب خود می کرد . وقتی که دلیل آن همـــه تغییر را از یکی از بومیان پرسیدم در جواب دریافتم که مسئولین ذیربط ازجمله شورای شهر وشهرداری و فرمانداری همه دســــت در دست هم داده و با هزینه ای نه چندان زیاد و با ساختن یک آبشار مصنوعی وپمپاژ دوباره آب ،سراب صحنه را بازسازی نموده به نـــحوی که از گذشته هم شاید چندین برابر زیبا تر و طبیعی تر به نظر می رسید.

مکانهای متعدد دیگری وجود دارند که وضعیتی مشابه دارند ازجمله پارک کوهستان کرمانشاه ،آبشار لاهیجان و …….. که از حوصله این مقال بدور است . لذا به نظر بنده مسئولین شهرستان پاوه ودر راًس آنها شورای اسلامی شهرو شهرداری محترم با اتخاذ تصمیمی دلسوزانه و اندکی تامل و پشتکار می توانند با در اختیار گرفتن زمینهای بلا استفاده ومتروکه آموزش وپرورش و شبکه بهداشت والحاق آنها به زمینهای تحــــت مالکیت شهرداری با یک نقشه حساب شده ودقیق سراب هولی را بازسازی نموده وبا توجه به منحصربه فرد بودن آن مکان ، آنجا را به یکی از زیـــباترین وبهترین جاذبه های شهرستان تبدیل نموده وبا یک تیر دو نشان را هدف قراردهند . اول اینکه از حذف شدن نام ونشان سراب هولی جلوگیری نمایند و دوم اینکه یک پارک تفریحی هرچند کوچک دریکی از بهترین نقاط شهر و در دامنه زیبای شاهو وخروجی خیابان گردشگری بنا نمایند.

به امید آن روز: 25/11/93 معتصم شافعی رونوشت جهت اطلاع واقدام فرمانداری محترم شهرستان پاوه اعضاء محترم شورای اسلامی شهرستان پاوه شهردار دلسوز وکوشای شهرستان پاوه

 1. خانقایی

  ضمن تقدیر از نگارنده محترم پیشنهاد خیلی عالی میباشد امیدوارم مسئولین محترم پیشنهاد آقای شافعی را جامه عمل پوشانند وسراب هولی را دوباره احیا نمایند .

 2. دلتنگ از دست منفی نگران

  با سلام خدمت تمامی عزیزانی که به هر نحوی جهت عمران وآبادانی این شهر فراموش شده (از طرف مسئولین) قدمی بر می دارندودست مریزاد به برادر بزرگوار جناب آقای شافعی واقعا پیشنهاد جالبی بود هرچند قبلا جناب آقای خسروی شهردار زحمت کش ودلسوز خبر از اختصاص اعتبار برای احیای سراب زیبا داده بود
  در جواب سرده ای آقای متخصص ومهندس اگر طرح آقای شافعی فاقد مشخصه های یک طرح مهندسی است بسم لله جنابعالی یک طرح مهندسی ارائه نمایید تا شهرداری هم اجرا کند یا فقط بلدی ایراد بگیری وکار شکنی کنید امان از دست این همه کار شناس منفی نگر……..

 3. مهرداد

  سلام خیلی ممنون اقای شافعی واقعا مطلب مفید و ارزشمندی بود امیدوارم فرماندار و شهردار به سراب هولی خیلی خیلی بیشتر توجه کنن

 4. سعدی فتاحی

  پیشنهاد خوبی است بنده نیزهمکاری باشهرداری را درخصوص مکان قبلی اداره پیشنهاد داده ام وآماده همکاری هستیم

 5. ناشناس

  پیشنهاد بسیار جالبی بود قطعا مسولین محترم ودرراس آنان شهردار پاوه به کمک این همه نیروهای بومی خودمان، مهندس،معمار،استاهای خوش ذوق وهنرمندان عزیز می توانند چنین فضای زیبایی را دوباره احیا کنند،شاید با یک فراخوان ازهمه اساتید،مهندسین و…زودتر با نتیجه رسید

 6. درویش سعدی

  بنظر می رسد اگر حتی فرض نماییم که پیشنهاد نگارنده، پیشنهاد خوبی است؛ به دلایل زیر فاقد پارامترهای اجرایی است و بنابراین پیش بینی نمی شود که مورد پذیرش مسولین جهت اجرا قرار گیرد:
  زمینهای مورد اشاره در بالادست سراب هولی قرار دارد و در حال حاضر به دلیل اینکه در حریم سراب هولی قراردارند مجوز هیچگونه فعالیت و ساخت و سازی در انها از سوی کمیته حفاظت کیفی منابع آب صادر نمی گردد. استفاده از این زمینها جهت اجرای تصفیه خانه آب انتقالی از هانی کوان مورد نظر بود که پس از ارزیابی های فنی و اقتصادی مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر گردید که تصفیه خانه به جای احداث در سراب هولی، در مجاورت مسکن مهر (تپه خشتان) اجرا گردد.
  ضمناً در اوضاع و احوالی که منطقه ما از لحاظ کم بودن میزان اعتبار و بودجه طرحهای عمرانی به ان مبتلاست تملک این زمینها و ایجاد پارک یا هر فضایی دیگر بعید بنظر می رسد.

 7. بهاره

  فغان از این همه در که پاوه را احاطه کرده وتشکر از بابت مطلب زیبای آقای شافعی

 8. سرده ای

  ضمن تقدیر از نگارنده محترم
  ایشان بخوبی سراب هولی را وصف کردند از گذشته های دور تا به امروز وضعیت آن را مجسم نمودند و خدماتی را که این محل در زمانهای خود به شهروندان ارایه می داد را تا حد زیادی برشمردند و به توضیحات خوبی در مورد آن پرداختند.
  اما پیشنهاد پایانی ایشان بنظر غیر کارشناسی می رسد. چنین پیشنهاداتی بایستی توسط متخصصین و مهندسین با رشته عمران و آب بررسی و تمامی ارزیابی های فنی و اقتصادی آن انجام شده و سپس به عنوان طرح جهت اجرا منظور گردد.
  بطور خلاصه می توان گفت نگارنده با لحاظ نمودن عواطف، مطلبی احساسی را به خوبی بیان داشتند اما این مطلب فاقد مشخصه های یک طرح مهندسی و یک پیشنهاد فنی بود.

 9. رستمی

  فکر مناسبی است ولی
  این کار مستلزم تسریع در طرح اب رسانی به شهر پاوه است. البته طرح و پیشنهاد عالی ای به نظر می رسد در صورت اهتمام مسئولین و شورای محترم شهر و تلاش در جهت تامین اعتبارات واقعی برای تکمیل آبرسانی
  با این کار علاوه بر تامین هدف جنابعالی بهانه را برای خشکاندن و قطع درختان و باغهای پایین دست از صاحبان آنها گرفته و همچنان پاوه سرسبز و زیبا خواهد ماند.
  مسئولین ضرورت دارد به جد از تخریب باغات باقی مانده ممانعت و طرح توسعه شهری را بسمت نقاط فاقد باغ و فضای سبز هدایت نمایند. اصولا حرکت به سمت نوریاب ( باور کنید یک ریال منفعت برای من ندارد) بعلت فضای باز تر و ایجاد معابر شهری بهتر مناسب به نظر می رسد.

 10. شهروند

  کاملا کطلب جالبی بود ابه امید آن روز

 11. ناشناس

  از فرماندار محترم وشهردار گرامی وشورای دلسوز شهر درخواست می گردد پیشنهاد آقای شافعی را جامه ی عمل بپوشند یقینا استفاده از نظرات افراد خوش ذوق وهنرمند وخلاق وبافکر واندیشه شهرمان می تواند پشتوانه ای در جهت توسعه وآبادانی شهرمان باشد .اگر اعتباراتی برای احیای سراب هولی درنظر گرفته شده است حیف ومیل نشود

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |